Een uniek vormingstraject voor professionals om het Vlaams hoger onderwijs inclusiever en krachtiger te maken. We laten ons leiden door huidige voorvechtsters van anti-racisme en dekolonisering in onze samenleving. Vanuit een reflectie op kolonialiteit in onze samenleving onderzoeken we de betekenis van een sociale rechtvaardigheid en de actieve bijdrage die hoger onderwijs hiertoe kan leveren via opleiding, onderzoek en dienstverlening.

Doelgroep

Docenten, studentenbegeleiders, onthaal- en campusbeheerders, beleidsmedewerkers, onderzoekers (alle hoger onderwijsmedewerkers) uit hoger onderwijsinstellingen of andere instanties betrokken in het hoger onderwijs (kortom iedereen).

Doelstellingen
 • Kolonialiteit in onze hedendaagse samenleving (her)kennen
 • Mechanismen van racisme en intersectionaliteit beter begrijpen (in de samenleving zowel als onderwijs)
 • Inzichten in hoe we krachtiger hoger onderwijs kunnen vormgeven
Programma

De oorsprong van racisme ligt in de koloniale propaganda. Het stereotype beeld van de zwarte wordt vandaag nog steeds gehanteerd: minder intelligent, minder geciviliseerd, goed voetballen…. “ (Sandrine Ekofo van Broederlijk Delen in de eerste workshop van de “Dekoloniale en anti-racisme Workshops” van Bamko/Universiteit van Antwerpen, 28/3/2021). 

Ons koloniaal verleden heeft nog altijd diepe impact op onze hedendaagse samenleving. We vinden reflectie hierop belangrijk voor het onderwijs dat we aanbieden, het onderzoek dat we doen en de diensten die we leveren.  Op die manier kunnen we als professionals een bijdrage leveren aan een meer sociaal rechtvaardige samenleving.

In deze reeks vormingen onderzoeken we de kolonialiteit in de media, erfgoed en volkse cultuur, in de publieke ruimtes en in de kunst. We gaan eveneens in op intersectionaliteit en we leggen telkens de link met hoger onderwijs.

6 sessies (telkens 4 uren) + afsluiter:

 • Introductie in kolonialisme en racisme vandaag en het belang voor hoger onderwijs - Anne Wetsi Mpoma en een gastspreker
 • Representatie in het dagelijks leven en de media (patrimonium, stereotypes, feesten en gebruiken)
 • Sporen van ons koloniaal verleden in de publieke ruimte en het straatbeeld (Dekoloniaal bezoek aan de Matongé-wijk in Elsene door Bamko-Cran vzw en bezoek aan gebedshuizen en immigratieroute in de stad.)
 • Kolonialiteit en multiperspectiviteit: op het kruispunt van gender, ras en klimaat - Anne Wetsi Mpoma
 • Kolonialiteit, schoonheid en kunst miv Art Nouveau - Anne Wetsi Mpoma (We gaan in op de (soms verrassende) relatie tussen esthetiek, cultuur, Art  Nouveau en kolonialiteit.)
 • Dekolonisering via samenwerken in het hoger onderwijs m.i.v. Noord-Zuidwerking
 • Feestelijke afsluiting

Aanpak: oefeningen om eigen denken te onderzoeken, gastsprekers in verschillende domeinen uit diasporagroepen, systematische reflecties naar hoger onderwijsopdrachten toe.

Lesgever

De leiding is in handen van Anne Wetsi Mpoma, (zie ook https://www.standaard.be/cnt/dmf20210722_97776293) een bekend voorvechtster van sociale rechtvaardigheid in onze Belgische samenleving, vooral naar diasporagroepen en vrouwen toe. Ze schreef mee aan enkele boeken omtrent dit thema en was ook lid van de “Bijzondere parlementaire commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat en het Belgisch koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi, de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden, dient klaarheid te verschaffen over Congo-Vrijstaat (1885 - 1908) en over het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960) Rwanda en Burundi (1919- 1962) en hieruit lessen te trekken voor de toekomst (‘Congo – Koloniaal verleden’)”.

Zij werkt voor dit traject samen met Reinhilde Pulinx en Karine Hindrix, beide onderzoekers aan Hogeschool UCLL.

Georganiseerd door

Dit traject wordt georganiseerd door expertisecentra Education & Development en Inclusive Society.

Data

De 6 sessies gaan telkens in de namiddag door van 13:00u tot 17:00u in campus Hertogstraat (Heverlee), lokaal A113, op volgende dagen:

 • Dinsdag 29 november 2022
 • Maandag 19 december 2022
 • Maandag 6 februari 2023 (op verplaatsing)
 • Maandag 13 maart 2023
 • Maandag 8 mei 2023
 • Donderdag 22 juni 2023
Prijs

Voor de deelnemers van het volledig traject wordt een feestelijke afsluiting voorzien op 22 juni. De andere deelnemers krijgen de kans om zich apart in te schrijven en mits een extra vergoeding van 30 euro deel te nemen. De afsluiter kan enkel gevolgd worden als er min. 1 andere sessie gevolgd is.

We raden sterk aan om de zes sessies te volgen omwille van het cyclisch leerproces.

Prijs
€ 501 sessiestandaardprijs
€ 1002 sessiesstandaardprijs
€ 1403 sessies(10 euro voordeel)
€ 1804 sessies(20 euro voordeel)
€ 2205 sessies(30 euro voordeel)
€ 2506 sessies + afsluiter(50 euro voordeel)
Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 10 01 000
Interne referentie
NAV-ED-LEU-2022-031
Deze navorming is ook op maat beschikbaar