Ben jij een verpleegkundige of vroedvrouw die bereid is studenten te begeleiden in hun professionele ontwikkeling? Of ben jij een werkgever die stages organiseert voor studenten verpleegkunde? Dan is deze mentoropleiding - erkend voor doelgroepvermindering voor mentoren - wellicht iets voor jou.

Doelgroep

Verpleegkundigen (gegradueerde, bachelor of master) of vroedvrouwen die de rol van mentor opnemen of wensen op te nemen binnen hun instelling. Werkgevers die stages organiseren voor studenten verpleegkunde of vroedkunde.

Doelstellingen

Volgende leerdoelen worden nagestreefd in de opleiding:

  • De mentor is in staat om een kritische reflectie te maken van zichzelf als mentor en van zijn werkomgeving als stageplaats;
  • De mentor neemt een voorbeeldrol op, profileert zich als mentor en neemt acties om op zijn eigen afdeling een open leerklimaat te bevorderen en zijn team te ondersteunen;
  • De mentor zorgt voor verbinding tussen alle betrokken partijen;
  • De mentor creëert leerkansen aangepast aan de beginsituatie, de manier van leren, het opleidingsniveau en de individuele leerdoelen van de student;
  • De mentor begeleidt en coacht, met wederzijds vertrouwen en aandacht voor welbevinden, de student in het behalen van zijn leerdoelen;
  • De mentor geeft regelmatig via een correcte methodiek constructieve feedback aan de student en de stagebegeleider over het leerproces van de student.
Programma

Dag 1: Identiteit van de mentor
•    Context van mentorschap & identiteit van de mentor
•    Stagebegeleiding in een breder perspectief
•    Communicatie als bouwsteen in de mentorrelatie
•    Basisprincipes in communicatie

Dag 2: Mentorschap in de praktijk
•    Juridische aspecten in mentorschap
•    Basisvoorwaarden om te leren
•    Constructieve feedback, mondeling en schriftelijk
•    Vaardigheden: instructies geven, opvolgen, bijsturen en evalueren

Dag 3: Eigen krachten in mentorschap
•    De actuele opleiding verpleegkunde
•    Wat is ‘leren’ & hoe leer ik?
•    Oplossingsgericht werken
•    Constructief confronteren

Dag 4: Eigen krachten in mentorschap
•    Persoonlijk mentorschap: eigen krachten en uitdagingen in dialoog met het competentieprofiel
•    Deontologie van de mentor
•    Plaats en rol van de mentor in het team
•    Opstellen opleidingsplan

De opleiding omvat 32 contacturen verspreid over 4 lesdagen. De opleiding wordt gegeven door ervaren trainers van UC Leuven-Limburg. Er worden verschillende werkmethoden gebruikt om de kennis en vaardigheden aan te leren.

Het aantal deelnemers per groep is beperkt tot 16. De opleiding kan georganiseerd worden in de eigen zorgregio of op campus Gasthuisberg, Leuven.
Na het doorlopen van de volledige opleiding ontvangt de deelnemer een attest van deelname.

Prijs

Inschrijvingsgeld standaardprijs: 380 euro per persoon, cursusmateriaal en catering inbegrepen. Wanneer een zorgorganisatie vier of meer personen inschrijft, wordt een korting van 30% gegeven.
De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) of doelgroepvermindering voor mentoren.
Registratienummer VOV: UC Leuven ODB-000349 32uren.

Voor een opleiding op maat wordt een gepersonaliseerde offerte opgesteld.

Contact

Hilde Rombauts, opleidingsverantwoordelijke
hilde.rombauts@ucll.be

Analytisch nummer
5 10 70 01 004
Interne referentie
Op maat
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in