Inhoud

Doelgroep

Bachelors in de verpleegkunde met ruime interesse in mondgezondheid en mondzorg.

Programma

De volgende topics worden belicht:

 • Mondzorg bij kwetsbare doelgroepen
 • De mondholte: normale ontwikkeling en anatomie van mond en tanden; het verouderingsproces van de mond; speeksel
 •  Afwijkingen en aandoeningen en hun medische behandeling (inclusief pijnbeheer):
  •  Ontwikkelingsstoornissen (o.a. afwijkende mondgewoonten)
  •  Cariës (etiologie, pathogenese, microbiologie, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Pardontale aandoeningen (gingivitis, parodontitis, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Erosie en tandslijtage (etiologie, pathogenese, risicofactoren, epidemiologie, behandeling)
  • Trauma (types, gevolgen, eerste hulp)
  • Hyper en hyposialie
  • Verband tussen algemene gezondheid en mondgezondheid; tussen medicatie en mondgezondheid
  • Vervanging van afwezige tanden door middel van vast en/of uitneembare prothetiek en/of implantaten
 • Preventie: mondhygiëne (rationale, frequentie, mechanische plaqueverwijdering, chemische plaquebestrijding);j voeding (mondgezonde voeding, praktische richtlijnen); fluoride (cariëspreventief vermogen van fluoride, toepassingsvormen, fluorideadvies, toxiciteit); hulp bij mondg-hygiëne bij zorgafhankelijke personen; preventieve zorg in het tandartskabinet (professionele reiniging, fluoride-applicatie, sealants)
 • Organisatie van de mondzorg voor kwetsbare groepen: samenwerking van de verschillende disciplines; doorverwijzing en communicatie; tandheelkunde en sociale zekerheid
 • Bijzondere aandachtsgroepen en mondzorg: personen met beperkingen; kwetsbare ouderen; oncologische patiënt; patiënten in de palliatieve zorg
In samenwerking met

UZ Leuven