In deze online sessie verhelderen we een aantal kansen en uitdagingen voor het voorbereidend jaar hoger onderwijs, op basis van de resultaten van ons praktijkonderzoek naar het naamloos leerjaar, dat is de voorloper van het voorbereidend jaar. 
Daartoe staan we stil bij de regelgeving en de mogelijkheden op vlak van curriculumopbouw en bespreken we een aantal in- en doorstroomkenmerken van de leerlingen in het naamloos leerjaar. Dit koppelen we aan ervaringen van leerlingen en leerkrachten in dat leerjaar.

Doelgroep

Leraren, schoolteams, directies en middenkader

Doelstellingen
  • Deelnemers weten wat de vereisten en vrijheidsgraden in de inrichting van het naamloos leerjaar zijn.
  • Deelnemers kunnen uitdagingen op vlak van doelgroep en curriculum voor de eventuele inrichting van het naamloos leerjaar in hun school formuleren.
Programma

In deze sessie verhelderen we een aantal kansen en uitdagingen bij de inrichting van het naamloos leerjaar. 

De sessie bestaat uit vier grote delen: 

  1. Huidige regelgeving en vrijheidsgraden op het vlak van curriculumopbouw
  2. Instroom en doorstroomkenmerken van de leerlingen in het naamloos leerjaar
  3. Evaringen van leerlingen die het naamloos leerjaar volgen en hun leerkrachten
  4. Reflectie over de betekenis van deze input voor de mogelijke keuzes in de eigen school
Lesgever

Tine Aers en Marije Bijnens zijn beiden als lerarenopleider werkzaam binnen de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs en het educatief graduaat aan de UCLL. An Verburgh werkt als kernexpert aan het expertisecentrum Education and development van de UCLL. 
Samen hebben ze een tweejarig praktijkonderzoek over het naamloos leerjaar gedaan. 

Georganiseerd door
Locatie en periode
Online
Prijs

Deelname is gratis.

Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 10 01 000
Interne referentie
NAV-ED-LEU-2022-027
Deze navorming is ook op maat beschikbaar
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in