Inhoud

Doelgroep
  • Voor iedereen die genoeg heeft van vervelende online workshops en brainstorms waarbij een paar deelnemers het proces domineren en de meesten passief aanwezig zijn

  • Voor iedereen die de grenzen van online workshops en brainstorms wil verkennen en zoekt naar hybride vormen van face to face en online samenwerken

  • Voor iedereen die ervan overtuigd is dat een beroep doen op de verbeelding een voordeel biedt om te kunnen omgaan met complexiteit en verandering

Doelstellingen

Wat heb je ervaren op het einde van deze workshop?

  • hoe je in een virtuele wereld met een speelse doe-activiteit mensen verbindt en creatief denken bevordert;

  • hoe je handen gebruiken bij het bouwen van bvb een oplossing voor een probleem of het definiëren van strategie een helderder beeld tot stand brengt, complexiteit inzichtelijk maakt en een basis vormt voor authentieke en oprechte dialoog;

  • hoe bewust gebruik maken van de verbeelding innovatief denken in de hand werkt;

  • hoe SERIOUS PLAY® sociale interactie bevordert en een basis vormt voor betrokkenheid bij bvb de uitvoering van een actieplan of het tot stand brengen van veranderingsprocessen

Programma

Een mogelijk tijdschema, dit wordt steeds in overleg bepaald:

18u45    Check-in deelnemers
19u00    Welkom, kennismaking, agenda en introductie tools
19u20    LSP geschiedenis, de wetenschap en flow
19u30    De vier LSP vaardigheden: bouwen, metaforen, verhalen, verbeelding
20u15    Pauze
20u30    LSP van individueel naar collectief
21u10    Vragen
21u30    Einde