Algemeen

Hoe help je collega's om voortdurend een antwoord te vinden op kansen en moeilijkheden op de werkvloer en hoe help je hen verder te ontwikkelen ?  Een goede coach kijkt naar zichzelf, beseft wat er allemaal meespeelt in een situatie, bekijkt alles vanuit een ander perspectief, ontwikkelt of versterkt vaardigheden en attitudes ...

Een coach spreekt in een vertrouwelijke context én op een gestructureerde wijze met de collega over zijn of haar werksituatie.  Centraal in de gesprekken staan niet zozeer de problemen of de zoektocht naar wie of wat de problemen veroorzaakt.  Wel wordt er gefocust op de kwaliteiten van de medewerker, op wat er wél werkt, op wat het doel is en wat kleine stappen kunnen zijn om daar te geraken.  De blik van de coach is dus oplossingsgericht en toekomstgericht.

Na deze opleiding ben je in staat om te coachen vanuit verbinding, ontwikkel je je eigen persoon en stijl, kan je een 1 op 1 coachingsgesprek voeren aan de hand van een gestructureerde methodiek, verwerf je inzicht in complexe interacties en spanningsvelden zowel op individueel als op teamniveau, breng je teams in beweging

Locatie en periode
Diepenbeek