Inhoud

Doelgroep

(Zorg)coördinatoren, leerlingenbegeleiders, mentoren, leerkrachten, directies, externe begeleiders en ondersteuners. 

Programma

>> Inspiratiesessie ‘Potential: een springplank voor inclusie’ (op locatie of online): 

  • 500 euro - 2 uur
  • 750 euro - 3 uur 
  • 1000 euro - 4 uur

 
>> Workshops: ‘de Potential-tools in de vingers’ (op locatie of online, max. 40 deelnemers per groep): 

  • 1000 euro - 2 workshops van 2,5 uur
  • 1200 euro - 2 workshops van 3 uur
  • 1800 euro - 3 workshops van 3 uur

 
>> Train-de-trainer ‘Samen leren in diversiteit (training Potential-coach)’ (op locatie, max. 15 deelnemers per trainingsgroep): 

  • 4200 euro - 7 trainingsessies van 3u

Deze prijzen zijn inclusief overheadkosten & korte digitale intake, exclusief verplaatsingskosten/km (decretaal tarief).


>> ‘Doos vol potential: gespreksstarters over diversiteit en inclusie’: + 15 euro                                                                          

Naargelang het aantal sessies verkennen we of verdiepen we ons in het platform www.potentialtoteach.be met handelingsgerichte werkvormen, gespreksstarters, online kenniscentrum en didactisch pakket over de stem van leerlingen en ouders. Twee doelen staan daarbij centraal:

  1. diversiteit waarderen en benutten in de klaspraktijk 
  2. verbindend samenwerken met leerlingen, ouders, collega’s en andere partners in en rondom de school
Begeleider

Hannah Boonen is expert binnen de kernlijn inclusief onderwijs van het expertisecentrum Inclusive Society. Als valorisator was ze betrokken bij het Potential-project.

Georganiseerd door

Expertisecentrum Inclusive Society

In samenwerking met

Arteveldehogeschool (Marijke Wilssens, expert inclusief onderwijs en valorisator Potential)