Inhoud

Doelgroep

Het RTI PG is bestemd voor al wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met (potentiële) situaties van partnergeweld. Vaak moeten professionals beslissingen nemen die de betrokken partijen beschermen en/of begeleiden opdat het geweld in de toekomst niet (meer) voorvalt. Om dit te bereiken, moeten zij inschattingen maken over de huidige situatie, hoe die kan evolueren en wat de best mogelijk aanpak is. 

Doelstellingen

Na het volgen van de basisopleiding beschik je als professional over de nodige kennis over risicotaxatie en partnergeweld, en ben je klaar om in de praktijk met reeële casussen in het online RTI PG aan de slag te gaan. 

Programma

De opleiding bevat volgende elementen: 

 • Algemeen: Toelichting risicotaxatie en partnergeweld
 • RTI PG theorie 
  • Praktijkgerichte en wetenschappelijke basis van de tool
  • Voorstelling van online tool en toelichting van structuur
  • Inhoudelijke toelichting en interpretatie van risicofactoren
 • RTI PG praktijk
  • Demonstratie en de toepassing van de tool in de eigen praktijk
  • Implementatie tool in eigen praktijk (op maat)
Trainer

Evi Verdonck, doctor in de criminologie, is kernexpert Preventie en aanpak van agressie binnen expertisecentrum Resilient People en is actief als projectleider, onderzoeker en dienstverlener rond verschillende topics van intrafamiliaal geweld en jongerengeweld.

Serafine Dierickx 

In samenwerking met

In samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), het departement Gelijke Kansen, diverse actoren bij politie, justitie en welzijn, en met kennisinstellingen kwam in 2016 het RTI PG tot stand.