Algemeen

Iedereen is het er over eens “samenwerking is the way to go”. Een andere vraag is dan hoe die samenwerking vorm krijgt. In de praktijk blijkt dat vaak eerder samen werken in plaats van samenwerken. Ook vanuit het nieuwe leersteundecreet wordt aanbevolen dat de samenwerking gewoon onderwijs, leersteun en buitengewoon onderwijs aangewakkerd en versterkt moet worden. Echter samenwerken vraagt tijd en energie. Om tegemoet te komen aan deze nood uit werkveld en beleid, bieden we een workshop, sessie of traject op maat aan, voor teams die sterk, efficiënter en duurzaam interprofessioneel (willen) samenwerken om kwaliteitsvolle (ondersteunings)praktijken op school waar te maken.