Inhoud

Doelgroep

Directies, beleidsondersteuners en middenkader van alle onderwijsniveaus. 

Doelstellingen

Deze driedaagse in het kwaliteitsvolle hotel Aazaert in Blankenberge wil een bron van inspiratie en goesting zijn om constructief en krachtig samen te werken en samen te leven in een wereld van diversiteit. Het geheel is een stukje zelfzorg als hefboom in de zorg voor anderen. Vertrekpunt zijn de eigen leef- en werkervaringen. Inspirerende inzichten worden geïllustreerd met veel voorbeelden en filmfragmenten. Actieve werkvormen, ervaringsuitwisseling, supervisie werkvragen, netwerking, kennisdeling en reflectie op zinvolle kaders en positieve denkstrategieën zorgen voor verdere verdiepende professionalisering. De enthousiaste voorleefhouding van een ervaren nascholer is de energieke verbindende motor.

Programma

Inhoudelijke sprokkels:

Wie zijn wij als bruggenbouwer?
Wat typeert onze eigen generatie en die van onze leerlingen en leerkrachten?
Waarin verschillen starters en ervarenen in hun loopbaan?
Wat zijn de eigen-aard-ig-heden van de middenleeftijd?
En hoe leren we positief en mild van en met elkaar?
Hoe kunnen we als leidinggevende brug zijn tussen verschillende generaties en levensfasen, tussen jong en oud, tussen starters en ervarenen?
Hoe kunnen we (elkaar en onszelf) waarderen, uitdagen, ondersteunen en coachen?
Hoe behouden we een positieve focus op mogelijkheden?
Hoe verbinden we bij weerstanden?
Wat leren de positieve psychologie en het breinleren ons over veerkrachtig omgaan met verandering?

Begeleider

Marleen Borzée is pedagoog en docent in de lerarenopleiding, coach, ervaren nascholer en praktijkonderzoeker in Research & Expertise UCLL. Mensen verbinden en versterken bij hun professionele en persoonlijke identiteit is haar passie.

De ervaringsuitwisseling vanuit verschillende schoolcontexten was zo verrijkend.
Ik ga naar huis met handvaten en inzichten maar vooral met nieuwe moed om (opnieuw) in verbinding te gaan met medewerkers.
Degelijke bijscholing gegeven door een happy voice!
Dit seminarie over de rijkdom van verschillen maakte voor mij echt het verschil.
Ik ontmoette anderen en ook mezelf.