Sta je voor een uitdaging als CLIL-leraar? Of wil je als vreemdetaalleerkracht je leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun CLIL-avontuur?
Kom dan proeven van deze masterclass in de CLIL-didactiek! Je leert er genieten van elk detail van het CLIL-driegangenmenu. Theorie en praktijk wisselen elkaar af, uitwisseling met collega’s kruidt je eigen klaspraktijk. Of je nu volop in de CLIL-ervaring zit of er nog moet aan beginnen, deze ‘Smaakmaker’ biedt voldoende mogelijkheden voor een gedifferentieerd aanbod. Leerkracht wetenschappen, theoretische of vaardigheidsvakken? CLIL in het Engels, Frans of Duits? Met deze Smaakmaker komen we tegemoet aan de vraag van CLIL-leraren om in een intensief traject ondergedompeld te worden in de CLIL-didactiek.

Doelgroep

We richten ons met deze intensieve cursus tot leraren secundair onderwijs die hun vak in een vreemde taal geven (CLIL: Content and Language Integrated Learning) of van plan zijn om dat in de toekomst te doen. Ook leraren Frans, Engels of Duits die werken in een CLIL-context zijn van harte welkom.

Qua voorkennis verwachten we een voldoende beheersing van het Frans en het Engels om de lessen te kunnen volgen en actief te kunnen participeren (± niveau B1).

Doelstellingen
 • Een krachtige leeromgeving opzetten waarin zowel de taaldiversiteit binnen de klasgroep als de talige talenten van elke leerling optimaal worden ingezet in functie van de leerdoelen van je vak.
 • In de doeltaal een positief leer- en leefklimaat voor je leerlingen creëren, met aandacht voor leerplezier, verwondering en het welbevinden van elke leerling.
 • Kritisch reflecteren over je lespraktijk volgens de didactische principes van CLIL.
 • Op basis van eigen ervaringen en uitwisseling van best practices je didactische aanpak aanpassen en versterken.
 • In je lesvoorbereidingen rekening houden met ‘language of learning’, ‘language for learning’ en ‘language through learning’.
 • Talige scaffolding voorzien zodat leerlingen met verschillende voorkennis telkens nog voldoende worden uitgedaagd in een veilige leeromgeving.
Programma

Deze smaakmaker richt zich zowel op CLIL- didactiek als -linguïstiek.

Wat komt aan bod bij CLIL-didactiek?

 • De eigen doelstellingen bepalen;
 • het CLIL-driegangenmenu doorlopen voor de opbouw van een les(senreeks);
 • ervoor zorgen dat de leerlingen de vreemde taal begrijpen;
 • multimodale bronnen gebruiken;
 • werken met specifieke terminologie;
 • talige doelen formuleren en realiseren;
 • leerlingen stimuleren om de doeltaal te spreken;
 • relevante taken in de doeltaal integreren in je onderwijspraktijk;
 • evalueren en feedback geven binnen een CLIL-context;
 • je les opbouwen op basis van didactisch materiaal in de doeltaal.

 

CLIL-linguïstiek plaatst het talige aspect van CLIL-onderwijs in de spotlights. Hoewel een CLIL- les geen taalles is, moet er wel aan taalvaardigheidsontwikkeling in de doeltaal gedaan worden. CLIL staat namelijk voor zowel de verwerving van inhoud als van taal. Voor veel CLIL-leerkrachten zorgt dit voor een spanningsveld. Hier focussen we op de manier waarop taal verworven wordt en op de manier waarop dit proces gestimuleerd kan worden binnen een vakles. Om dit alles te kunnen realiseren maken we een onderscheid tussen ‘language of learning’, ‘language for learning’ en ‘language through learning’.

Lesgever

De sessies worden gegeven door experten in hun vak:

 • Liesbeth Martens: Docent Frans, vreemdetalen- en CLIL-didactiek & banaba meertalig onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ en ‘CLIL tot de vierde’, begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs – UCLL
 • Jill Surmont: Docent banaba meertalig onderwijs - UCLL, professor vakdidactiek talen bij het Multidisciplinair Instituut voor LerarenOpleiding (MILO) – VUB
Georganiseerd door

UCLL, bachelor-na-bacheloropleiding (banaba) meertalig onderwijs

In samenwerking met

Expertisecentrum Art of Teaching

Campus Hertogstraat

Deze moderne campus huisvest de lerarenopleiding, banaba- en postgraduaatopleidingen en heeft verschillende auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant, gezellige zitruimtes en tal van sportfaciliteiten. Voor meer details over de bereikbaarheid van de campus: https://www.ucll.be/studeren/student-aanucll/campussen/campus-hertogstraat.

Locatie en datum
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Campus Hertogstraat
Prijs

Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student van de UCLL en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant.

Prijs
€ 338.3
Contact

Voor meer inhoudelijke informatie, neem contact op met liesbeth.martens@ucll.be

Contact praktisch

Voor alle info rond de inschrijfprocedure en het statuut als werkstudent, contacteer Renate Semeese via renate.semeese@ucll.be of 016 37 55 03. 

Analytisch nummer
/
Interne referentie
LER
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in