Ontdek SPRONG !

Kom en boost je skills in veerkracht, agressie en conflicthantering.  

Heb je soms te maken met moeilijke situaties op het werk?  

  • Hoe reageer je best in moeilijke situaties met cliënten of collega’s? 
  • Hoe voorkom je situaties van agressie? Hoe reageer je en wat met de nazorg?  
  • Hoe kan je veerkrachtversterkend werken met jongeren?  
  • Hoe kan je effectmeting in je organisatie uitbouwen?  

Kom je kennis en vaardigheden aanscherpen om hiermee om te gaan! 

Doelgroep

Hulpverleners, onderwijsprofessionals die werken met kinderen en jongeren

 

Programma

Vanaf 9u00       Onthaal

09u30-11u00   Plenaire sessie: Wat maakt jou een SPRONG-begeleider?

11u30-12u30   Workshop keuze 1

12u30-13u30   Lunch met standenmarkt en verrassingsact

13u30-14u30   Workshop keuze 2

14u45-16u00   Plenaire sessie: KATVIS for students

16u00-17u00   Afsluitende receptie en netwerkmoment

 

 

Meer over de inhoud vind je als je naar onder scrolt

Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Hasselt
Prijs

Prijs € 90 (incl. lunch en receptie)
Als je met 5 of meer medewerkers van je organisatie inschrijft, krijgen jullie 20% korting.

Voor UCLL medewerkers en -studenten € 45 

 

meer over SPRONG vind je hier

Analytisch nummer
6108001001
Interne referentie
RP00093
volledig programma
sprong met twee

Wat maakt je een sprong-begeleider ?

Franky D’Oosterlinck is erg betrokken op onderzoek rond emotionele en gedragsproblemen.  Als directeur van Orthopedagogisch centrum Nieuwe Vaart blijft hij daarnaast steeds rechtstreeks betrokken op de kinderen en jongeren.  Hij biedt hen - zoals hij het zelf zegt - een vaste waarde naast de snelweg van emoties waarop deze kinderen en jongeren vaak vertoeven, door steeds beschikbaar te zijn op het veilig pad naast deze snelweg.  Hierbij blijft de beschikbaarheid een belangrijke voorwaarde en belofte.  Franky laat tijdens de keynote zien wat echt verschil maakt in het begeleiden van jongeren, waar we als team aandachtig voor moeten blijven en hoe we ons beleid en onze houding hierop kunnen afstemmen.  Kortom hij omschrijft met verve de ideale SPRONG-begeleider.   

Workshop voormiddag

Hoe houd je LSCI vast? - VOLZET

Wanneer al je medewerkers hierin opgeleid zijn?
Vraag en antwoord vanuit de gemeenschapsinstelling De Kempen

Life Space Crisis Interventie (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis en is ontwikkeld om zowel professionals als jongeren te ondersteunen voor, tijdens en na een ‘crisissituatie’. LSCI levend houden in je organisatie kan op verschillende manieren. De LSCI-coaches nemen je mee in de dagelijkse praktijk en het opzet vanuit het beleid. Onder meer casusbesprekingen en intervisie komen aan bod.  

Benny Leesen is docent orthopedagogie en  vertrouwenspersoon bij UCLL. Als SPRONG-lid zet hij als mastertrainer 'Life Space Crisis Intervention' LSCI, Rots en Water en bemiddelaar (familiale zaken), het relationele vooraan om zo zijn trainees tot nieuwe inzichten te brengen. 
Hij begeleidt de workshop samen met de 3 LSCI-coaches uit de Gemeenschapsinstelling in Mol.
 

Creativiteit als zuurstof in conflictbemiddeling!

In en uit de greep van conflict

Creatieve methodieken kunnen als een frisse wind door bemiddeling waaien. In plaats van vast te blijven zitten in traditionele benaderingen kunnen ze zuurstof in het bemiddelingsproces brengen. Door verbeelding en innovatie te integreren, ontstaat er een stimulerende omgeving die uitnodigt om buiten gebaande paden te treden. We willen deelnemers van deze workshop dan ook uit hun kot lokken; ontdek hoe je conflicten aanpakt door jezelf volledig in het contact te werpen met emoties en standpunten. We nodigen speels en veilig uit om op een meer intuïtieve en persoonlijke manier met elkaar te verbinden.

Mia Claes, Sociaal werk, coördinator postgraduaat Bemiddeling (UCLL), onderzoek en dienstverlening Resilïent People (UCLL), erkend bemiddelaar (familiale zaken), systemisch counselor, senior trainer Interactie-Academie.

Mie-ke Vanbergen, onderzoeker bij verschillende expertisecentra van UCLL, R&E.  Binnen het EC Resilient People in de onderzoekslijn Preventie en aanpak van conflicten en geweld.  Bij The Art of Teaching rond actuele (onderwijs-)thema’s als creativiteit, cultuur- en kunsteducatie. Erkend bemiddelaar (familiale zaken).

 
veerkrachtcoach voor jongeren

Een veerkrachtversterkende train-the-trainer om het welzijn van jongeren
op een laagdrempelige manier te bevorderen

Samen met Vlaamse jongeren ontwikkelden het expertisecentrum Resilient People van UC Leuven-Limburg een veerkrachtversterkend begeleid groepstraject om het welzijn van jongeren (12-18 jaar) op een laagdrempelige manier te bevorderen. Jongeren gaan dan op een ontspannende en creatieve manier aan de slag met het Veerkracht-diagram van Grotberg, relaxatietechnieken en digital storytelling. In deze workshop laten we je proeven van het train-the-trainer traject dat jou als professional in staat stelt veerkrachtversterkende groepssessies te organiseren met jongeren.

Johnny Weustenraed, lector UCLL Bachelor Orthopedagogie en trainer SPRONG expertisecentrum Resilient People en Marthe Vermeulen, Onderzoeker en trainer SPRONG expertisecentrum Resilient People, begeleiden deze workshop.
 

Word een conflictheld!

Deze workshop is bestemd voor alle professionals die in aanraking komen met jongeren (13 – 18j) in conflictsituaties: begeleiders, opvoeders, (psychiatrisch) verpleegkundigen, contextbegeleiders, pedagogisch personeel, psychologen, (zorg)leerkrachten, sociaal werkers, …  We verkennen de theoretische achtergrond van doeltreffende conflicthantering en de applicatie www.conflicthelden.be. We staan stil bij praktijkvoorbeelden en hoe je de conflicthelden kan inzetten om jongeren houvast te bieden en naar inzicht te leiden. 

Hanne Leirs maakt deel uit van het SPRONG -team waar ze naast veerkracht vooral bezig is met Conflicthantering en het voorkomen van Agressie. Ze is trainer in LSCI, 'Rots en Water' en 'Non Violent Resistance'.  In al haar trainingen werkt ze met simulatie. 

WORKSHOP namiddag

Forumtheater

Een innovatieve vorm om agressie-incidenten en de rol van de begeleider hierin te bespreken 

De wijsheid zit in de groep, leer werken met de methode van forumtheater. In deze workshop gaan we interactief aan de slag met forumtheater rond het thema hoe versterken van de begeleidershouding ook als het moeilijk loopt, met de focus op non-verbale communicatie. 

Begeleid door Bart Ceyssens & Inge Henrotay (lectoren bachelor Orthopedagogie) en studenten.

 

Op weg naar een gedragen agressiebeleid

Een praktijkvoorbeeld van de agressiecoaches van K-Delta Munster-Bilzen

De inzet van Agressiecoaches zet het safewards model nog sterker in the picture.  Beluister de achtergronden van waaruit de agressiecoaches over de verschillende afdelingen heen het agressiebeleid vanuit het safe wards samen vorm geven. 

De agressiecoaches van K-delta, Tim Jans, Winde Gregoor en Stijn Truyen begeleiden deze workshop.
 

Organisatie & werking vertrouwensnetwerk binnen hogeschool UCLL

Een voorbeeld vanuit de werking van UCLL vertrouwenspersonen personeel

Wanneer een medewerker zich minder goed voelt op het werk of een moeilijke situatie ervaart zijn er verschillende mogelijkheden om te komen tot een antwoord, een aanpak of een oplossing. De vertrouwenspersonen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
Tijdens deze workshop kom je te weten hoe het vertrouwensnetwerk binnen UCLL is opgebouwd. We zullen ook enkele situaties bespreken waarmee vertrouwenspersonen geconfronteerd worden. Na deze workshop krijg je inzicht in de rol van vertrouwenspersonen en hoe zij kunnen helpen bij het oplossen of voorkomen van (psychosociale) problemen.

Cathia Coekaerts en Johnny Weustenraed zijn vertrouwenspersonen voor personeel
Karen Brems is teamcoördinator van de dienst Veiligheid – Gezondheid – Milieu (VGM)

effectmeting in de bijzondere jeugdzorg

Effectmeting is binnen de integrale jeugdhulp niet meer weg te denken. Je wil evalueren wat wordt bereikt (bij jongeren, gezin, familie …), reflecteren over wat je doet, en leren over hoe dit wordt bereikt (de werkzame mechanismen)? In deze workshop gaan we aan de slag met de Theory of Change. Een Theory of Change is een noodzakelijke kapstok voor effectmeting en geeft een kader om te bepalen welke effecten je wil gaan meten, en wat daarvoor goede indicatoren zijn. We baseren ons op goede praktijken die we met verschillende jeugdhulporganisaties reeds hebben doorlopen.  

Evi Verdonck is kernexpert van de onderzoeksgroep SPRONG van het UCLL expertisecentrum Resilient People en actief in onderzoek en dienstverlening rond effectmeting in de jeugdhulp. Zij is tevens coördinator van het postgraduaat Praktijkgerichte Jeugdcriminologie.  

Eva Wuyts is werkzaam binnen de onderzoeksgroep CIMIO van het expertisecentrum Smart Organisations. Ze is actief in verschillende effectmetingen in kader van onderzoek en dienstverlening. 

trampoline

Katvis for students. Theater om jongeren op een andere manier te laten nadenken over moeilijke thema’s

Een theatervoorstelling door studenten PBA Orthopedagogie o.l.v. Leen Vennekens en Inge Henrotay.

Inge Henrotay en Leen Vennekens stonden al verschillende keren op de planken van het CC Hasselt met “Katvis”, een theaterstuk dat Johnny Weustenraad schreef rond kwetsbaarheid. Door de voorstelling te zien worden jongeren geprikkeld en geïnspireerd om zelf met het thema aan de slag te gaan. Een groep studenten hebben één week gewerkt rond ‘kwetsbaarheid’ en kregen de kans om hun vindingrijke versie ervan te tonen. Hier staan deze studenten op het podium met hun eigen theaterstuk over ‘kwetsbaarheid’. Dit proces vormt de basis voor een project dat scholen en organisaties kan helpen om met jongeren op een andere manier tot leren te komen. 

Leen Vennekens, Onderzoeker en trainer SPRONG expertisecentrum Resilient People, lector UCLL Bachelor Orthopedagogie, Master communicatiewetenschappen en expert lichaamstaal en drama 

Inge Henrotay, Onderzoeker en trainer SPRONG expertisecentrum Resilient People, lector UCLL Bachelor Orthopedagogie, Bachelor orthopedagogie, Banaba Creatieve therapie (muziek) en expert lichaamstaal