Aan de slag met de Veerkracht Wijzer om veerkracht tijdens en na zwangerschap te versterken

De periode tijdens en na de zwangerschap gaat gepaard met vele veranderingen op zowel fysiek, emotioneel als psychosociaal vlak en daagt daarmee het aanpassingsvermogen van aanstaande en jonge ouders uit. Hoewel de pre- en postnatale begeleiding fysieke veranderingen nauwlettend opvolgt, wordt er minder stilgestaan bij de sociale, mentale en emotionele impact van een zwangerschap of het ouderschap. Toch vragen ook deze veranderingen onze aandacht: uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 vrouwen psychische problemen ervaart tijdens de zwangerschap en in het eerste jaar na de bevalling, zoals angst en depressieve klachten. Gezien de impact op het individueel en familiaal welbevinden, is het belangrijk om signalen tijdig te detecteren en ouders adequaat te ondersteunen. Het versterken van veerkracht biedt hierbij kansen om preventief in te zetten op perinataal mentaal welbevinden.

Maar welke specifieke uitdagingen kent veerkracht in de periode tijdens en na zwangerschap? Welke signalen geven aan dat perinatale veerkracht onder druk staat? En hoe kan je hier als professional op in spelen?

Wij onderzochten het en bundelden deze inzichten in de Veerkracht Wijzer; een tool samen met zwangere vrouwen (en hun partner) aandacht te hebben voor hun veerkracht en mentaal welbevinden tijdens en na de zwangerschap. Voor wie werkt met aanstaande ouders, biedt de tool gespreksonderwerpen en oefeningen aan  om veerkracht en mentaal welbevinden bespreekbaar te maken en te versterken. Ouders kunnen bovendien zelf, op eigen tempo met de oefeningen aan de slag en kunnen reflecties en vragen hierin verzamelen. In deze navorming leer je inzichten en vaardigheden om de Veerkracht Wijzer op een kwaliteitsvolle manier in te zetten in jouw praktijk om de veerkracht tijdens en na de zwangerschap te versterken.

Doelgroep

Hulp- en zorgverleners die in contact komen met (aanstaande)/(wens)ouders tijdens de perinatale periode, zoals: vroedvrouwen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, pediaters, verpleegkundigen, seksuologen …

Doelstellingen

Na het volgen van de navorming heb je meer inzicht en vaardigheden om perinatale veerkracht te versterken. Je leert onder andere:

  • Kaders om preventief in te zetten op perinataal mentaal welbevinden
  • Specifieke interventies toepassen om perinatale veerkracht te verhogen
  • Motiverende gesprekstechnieken toepassen om veerkracht bespreekbaar te maken en te versterken
  • Oefenen in veerkracht versterken aan de hand van casussen uit onderzoek en praktijk
  • De Veerkracht Wijzer toepassen op jouw beroepsactiviteit
Programma

De training Perinatale veerkracht versterken bestaat uit een tweedaags traject met terugkomdag.
Dag 1: Stress en veerkracht tijdens en na zwangerschap
We maken kennis met elkaar en lichten het belang en opzet van deze navorming toe. Daarna bekijken we wat de gevolgen en signalen van stress tijdens en na de zwangerschap kunnen zijn en welke uitdagingen hierin bestaan. Via het theoretisch kader van de eerste 1000 dagen trachten we de nood aan preventief inzetten op mentaal welbevinden in de perinatale periode beter te begrijpen. Zo komen we aan bij perinatale veerkracht. We stellen het onderzoek ‘Veerkracht tijdens en na zwangerschap’ voor, lichten de resultaten toe en tonen een getuigenis van een deelneemster aan het onderzoek.  Vervolgens maken we kennis met de Veerkracht Wijzer als tool om perinatale veerkracht te versterken. Tot slot leren we praktisch aan de slag gaan met deze tool aan de hand van casussen.
Dag 2: Gespreksvaardigheden en interventies om perinatale veerkracht te versterken
Tijdens de tweede dag gaan we dieper in op het toepassen van de Veerkracht Wijzer als gesprekstool tussen hulp- of zorgverlener en aanstaande ouders. We beginnen met luister- en gespreksvaardigheden die perinatale veerkracht kunnen ondersteunen. We baseren ons op motiverende gespreksvoering, een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Als deelnemer maak je kennis met de spirit van motiverende gespreksvoering als basishouding en leer je de basis van motiverende gesprekstechnieken, zoals reflectief luisteren, verandertaal herkennen en ontlokken en vertrouwen geven. Vervolgens bekijken we hoe we deze stijl kunnen toepassen op online groepsgesprekken en hoe advies geven in motiverende gespreksstijl kan helpen om niet in de valkuilen van de verbeterreflex te trappen. Het tweede dagdeel bestaat uit het inoefenen van de geleerde kennis en vaardigheden op belangrijke thema’s en onderdelen van perinatale veerkracht, zoals: intimiteit en seksualiteit, op zoek gaan naar een nieuwe identiteit en zelfzorg.
Dag 3: Terugkomdag met intervisie- en netwerkmoment
Enkele maanden later vindt de terugkomdag plaats. In een intervisiemoment wordt uitgewisseld over hoe deelnemers met de Veerkracht Wijzer aan de slag gingen: welke ervaringen deed je op, wat zijn succesfactoren, waar liggen nog uitdagingen en hoe pak je deze aan? Daarnaast komt een inhoudelijk thema aan bod: werkhervatting als uitdaging en sleutelmoment voor perinatale veerkracht. Hiervoor wordt het onderzoek en de resultaten van project ‘Mom@Work’ voorgesteld, gelinkt aan de Veerkracht Wijzer en met ruimte voor vragen en uitwisseling. Als afsluiter wordt een netwerkmoment voorzien, zodat deelnemers niet enkel samen met ouders maar ook met elkaar op weg kunnen naar veerkrachtig ouderschap.

Spreker

Sarah Vandekerkhof is onderzoeker aan de Expertisecentra Resilient People en Inclusive Society van UCLL. Zij behaalde een master in de klinische en gezondheidspsychologie (KU Leuven) en volgde de permanente vorming tabakologie en rookstopbegeleiding (VUB). Sarah werkte als onderzoeker aan de interventiestudie ‘Veerkrachtig zwanger’ en ontwikkelde vanuit deze ervaringen mee de Veerkracht Wijzer.

Sarah Van Haeken is als onderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Resilient People, UCLL. Sarah is klinisch psycholoog (UGent), master in het management en het beleid van de gezondheidszorg (KU Leuven) en doctoreert momenteel aan de KU Leuven, departement Ontwikkeling en Regeneratie, op het topic perinatale veerkracht. Sarah werkte als projectleider aan de interventiestudie ‘Veerkrachtig zwanger’ en ontwikkelde vanuit deze ervaringen mee de Veerkracht Wijzer.

Ellen Nijs is vroedvrouw, seksuoloog, vrouwencoach, docent en onderzoeker. Vanuit haar ervaring als vroedvrouw en seksuoloog, begeleidt ze vrouwen in thema’s als relaties, seksualiteit, menopauze en (wens)ouderschap. Zij onderzoekt partnergeweld in de perinatale periode en doceert communicatie en seksuologie binnen de opleiding vroedkunde. Ellen paste deze kennis en ervaring toe in het project waarbij zij als vroedvrouw tijdens het ‘vragenuurtje’ vragen beantwoorde, moeilijke thema’s bespreekbaar maakte en vrouwen empowerde op weg naar het ouderschap.  

Prof. Dr. Annick Bogaerts is vroedvrouw en als tenure track professor verbonden aan de KU Leuven. Ze is tevens gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en Plymouth University (UK). Aan de KU Leuven leidt ze een multidisciplinaire onderzoeksgroep, REALIFE, die zich vooral focust op de impact van een ongezonde leefstijl in de periode voor, tijdens en na zwangerschap. Maternale gewichtsevolutie, mentaal welbevinden, impact van e-heallth ondersteunde leefstijlinterventies op de gezondheid van jonge en toekomstige families zijn haar voornaamste onderzoeksdomeinen. Ze werkt hiervoor o.a. met bestaande en gekoppelde Vlaamse databanken en met een unieke ‘inter-pregnancy’ cohort, de Inter-act studie. Ze is verbonden aan het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde en actief betrokken in de ontwikkeling van de master vroedvrouw specialist.

Ilse Dejaeger is lector binnen de opleiding vroedkunde en als onderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Resilient People. Zij behaalde een master in de verpleeg- en vroedkunde en deed als vroedvrouw ervaring op in diverse settings. Zij onderzoekt veerkrachtige werkhervatting na moederschapsrust en verleende hieruit expertise voor de postpartum-groepssessie in de interventiestudie ‘Veerkrachtig zwanger’ en de ontwikkeling van de Veerkracht Wijzer.

Voor het succesvol doorlopen van de training is het vereist om zowel dag 1 als dag 2 te volgen.
De terugkomdag is niet verplicht, maar wordt wel warm aangeraden.

Het tweedaagse traject vindt plaats op UCLL campus Diest of Diepenbeek (nog te bepalen) en deze groep wordt uitgenodigd op de terugkomdag om ruimere netwerkvorming te stimuleren (datum nog te bepalen in september 2023).
 

Locatie en datum
Diest of Diepenbeek
Diest of Diepenbeek
Prijs

€ 295 (In de deelnameprijs zit een lunch en koffiepauze op alle drie de opleidingsdagen inbegrepen. Je ontvangt ook een veerkrachtkoffer, waarin 10 exemplaren van de Veerkracht Wijzer en de handleiding voor professionals te vinden zijn).

Je kan voor deze navorming subsidies aanvragen bij de KMO-Portefeuille. Het erkenningsnummer van UC Limburg vzw is DV.O100443

Contact praktisch
Analytisch nummer
6 10 80 06 669
Interne referentie
NAV-RP-LIM-2023-002