Wat is het concreet?

Het lerarentekort en de hoge werkdruk dwingen scholen ertoe om inventief om te gaan met de schoolorganisatie, de verdeling van de uren en de taken. De ‘klassieke organisatie’ houdt in een aantal scholen geen stand meer, de ontevredenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders, en de personeelsuitval nemen toe.

Binnen het “Education and Development” ontwikkelden Mieke Achtergaele en Karel Moons een leidraad om te reflecteren over de concepten 'schoolopdrachten' en 'gedeeld leiderschap'. Deze leidraad is een ideaal instrument om op een participatieve manier te werken aan veranderingsprocessen.

Met de leidraad als houvast zoeken we samen naar concrete oplossingen voor de organisatie van uw school.     

 

Hoe wordt dit aangepakt?

De school bepaalt mee hoe we werken. Enkele voorbeelden:

  • Uw school heeft nood aan verandering, maar de mogelijke paden hiernaartoe zijn nog onduidelijk. Als externen komen we kritisch reflecteren en met behulp van onze leidraad zetten we jullie op weg.
  • Uw school heeft nood aan verandering en u heeft al een plan van aanpak. Op basis van de leidraad wordt dit plan kritisch doorgelicht en geven we feedback zodat u snel uit de startblokken kan schieten.
  • De kerngroep die het veranderingsproces in uw school begeleidt wil ondersteuning van experten. We plannen een aantal begeleidingsmomenten en stellen een begeleidingsplan voor. Daarbij spelen we soepel in op onverwachte wendingen.
  • Uw leerkrachtenteam voelt de nood aan verandering, maar het traject neemt een valse start. In samenspraak met de trekkers bekijken we hoe we het team meer en beter bij het verhaal kunnen betrekken.

 

We werken dus op maat van uw school. We bieden een begeleidingstraject aan waarbij we soepel kunnen inspelen op:

  • De behoeften van de school en de leerkrachten
  • De klemtoon op het verminderen van de werkdruk
  • De manier waarop de school wil begeleid worden
  • Het aantal betrokken scholen
Doelgroep

We werken samen met zowel basisscholen als secundaire scholen. Scholengroepen of scholengemeenschappen kunnen hun budget ook samenleggen om een gemeenschappelijk traject te doorlopen.

Begeleider

Karel Moons werkt al meer dan 25 jaar in en voor het onderwijs op projectmatige basis. Hij begeleidde tal van veranderingsprocessen, zowel inhoudelijk-didactisch als meer beleidsmatig.

Mieke Achtergaele deed onderwijservaring op in binnen-en buitenland en begeleidt veranderingsprocessen in scholen binnen collaboratief onderzoek.

Samen vormen ze een sterk team om dit proces in uw school te begeleiden. 

Als u graag meer informatie wil, kunt u contact opnemen met karel.moons@ucll.be of mieke.achtergaele@ucll.be.

Georganiseerd door

Expertisecentrum Education & development

Prijs

We maken een gedetailleerde offerte, na overleg met de scho(o)len.

Contact praktisch