Kansen en uitdagingen van zorgzame buurten als burgerschapspraktijk.

Doelstellingen

Tijdens een reeks van zes webinars verkennen we verschillende kwesties en zoeken we samen uit wat ze betekenen voor zorgzame buurten. We zorgen voor een theoretisch kadering van de kwestie, de verbinding met praktijkvoorbeelden en ruimte voor interactie en uitwisseling.

Programma

In de zoektocht naar manieren om stem te geven aan burgers bij de uitbouw van zorgzame buurten, onderzochten we 23 praktijken in Vlaanderen en Brussel. Dit leverde 23 unieke verhalen op. Verhalen uit heel verschillende buurten, over diverse actoren die in een bepaald samenspel vorm geven aan zorgzame buurten en daar verschillende interventies voor opzetten. Vanuit kaders over burgerschap, participatie en mensenrechten analyseerden we deze praktijken. Enkele kwesties kwamen naar boven die belangrijke vragen stellen bij de uitbouw van zorgzame buurten als burgerschapspraktijk. Ze gaan fundamenteel over de stem van burgers, het al dan niet vastpinnen van burgers als zorgvrager dan wel zorggever en mechanismes van in- en uitsluiting. De kwesties bieden ruimte voor reflectie en aanknopingspunten voor actie, en laten zien welke rol professionals kunnen opnemen.

WEBINAR 1 - 23 februari 2021 van 10.00 tot 12.00 u. - "Complexe processen van burgerparticipatie"

Danny Wildemeersch neemt je mee naar een wijk in Lissabon, waar burgers en architecten samenwerkten aan een groene ontmoetingsruimte – dankzij, of ondanks de lokale overheid?

WEBINAR 2 - 4 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 u. - "Zorg als commons"

Jef Peters vertelt hoe zorg idealiter niet privé of publiek, maar ‘common’ is: iets dat door een gemeenschap gedeeld wordt. Maar hoe verwezenlijk je ‘zorg als commons’?

WEBINAR 3 - 29 maart 2021 van 13.00 tot 15.00 u. - "Kwetsbaarheid publiek maken"

Peter Dierinck toont ons hoe het publiek delen van kwetsbaarheden niet alleen leidt tot meer begrip tussen mensen, maar ook tot effectieve doorbraken in de zorg voor mensen.

WEBINAR 4 - 29 april 2021 van 15.00 tot 17.00 u. - "Recht op menswaardig bestaan"

Koen Hermans (CeSO, LUCAS, KU Leuven) maakt duidelijk hoe zorg een middel is om menswaardig bestaan mogelijk te maken, door in te gaan op de verschillende evoluties van mensenrechten (van mensenrechtenverdrag naar kinderrechten naar VN-Verdrag voor personen met een handicap).

WEBINAR 5 - 18 mei 2021 van 10.00 tot 12.00 u. - "De rol van vrijwilligers in zorgzame buurten"

Joris Piot, Saskia De Bruyn en Jessica Schoffelen (UCLL) vertellen over de vele gezichten van vrijwilligers en vrijwillige inzet, en de instrumentele dan wel principiële logica die daarachter ligt.

WEBINAR 6 - 8 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 u. - "Samenwerking in de buurt vanuit een ecosysteemperspectief"

Ezra Dessers (HIVA, KU Leuven) legt uit wat een ‘ecosysteemperspectief’ net is, terwijl Frank Verschuur (VieR Organisatie Innovatie) vertelt over de reorganisatie van de samenwerking in ‘een ecosysteem’ in een buurt in Drachten.

 

Spreker

Joris Piot, Saskia De Bruyn & Jessica Schoffelen

Georganiseerd door

Deze webinars kaderen in het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek "Zorgzame buurten" van Expertisecentrum Inclusive Society. 

Locatie en datum
Online
Prijs

De webinars zijn gratis, maar inschrijving is verplicht. 

Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 60 06 716
Interne referentie
NAV-IS-LEU-2021-004
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in