WELKOM IN DE WONDERE WERELD VAN GROEPSDYNAMICA

Hoe men met elkaar omgaat in (klas)groepen, beïnvloedt sterk de persoonlijkheid van elk van ons. Als docent of als medewerker binnen het hoger onderwijs heb je dan ook expliciet oog voor de relatie tussen de bestaansreden van een groep en de aanwezige groepskwaliteit.
Wanneer studenten zichzelf kunnen zijn, zal de groei toenemen en wordt het leren van elkaar versterkt. De verschillen tussen de groepsleden worden als verrijkend en complementair beschouwd en je werkt aan een groepsklimaat waarin persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk is.

Hoe kan je als docent of medewerker binnen het hoger onderwijs deze verbinding in je (klas)groep installeren? Hoe probeer je ervoor te zorgen dat er tussen de studenten een positieve dynamiek ontstaat waarin er met plezier gewerkt wordt aan de te behalen doelen en waar conflicten constructief opgelost worden?

Doelgroep

De navorming staat open voor docenten, ombuds- en vertrouwenspersonen die met groepen studenten werken en die op een of andere manier bezig of geïnteresseerd zijn in de dynamieken die leven in een groep.
Docenten hoger onderwijs, graduaten en Volwassenonderwijs.

Doelstellingen

Hoe kan je als docent deze verbinding in je (klas)groep installeren? Hoe probeer je ervoor te zorgen dat er tussen de studenten een positieve dynamiek ontstaat waarin er met plezier gewerkt wordt aan de te behalen doelen?  
Hoe kan je als docent een gepast evenwicht vinden tussen de te behalen doelen , afspraken en regels en hoe er met elkaar wordt omgegaan?

Programma

Dag 1: De theoretische begrippen en inzichten die  aan bod komen, dienen als bril waarmee naar een klasgroep wordt gekeken, om groepen beter te begrijpen en van daaruit te beïnvloeden. Aan de hand van praktische en interactieve werkvormen die je kan toepassen in de eigen praktijk , komen verschillende facetten van groepsdynamica aan bod. Het doel van deze vorming is dat je inzicht krijgt in de constante bewegingen/interacties in groepen, en dat je je vaardigheden om een groep te begeleiden versterkt. Deze navorming stelt je ook in staat om op een actieve manier met reflectie aan de slag te gaan, om zo het leerproces te verrijken en beter aan te sluiten bij de aangeboden activiteit of opdracht.
Dag 2: We vertrekken vanuit eerder opgedane inzichten en ervaringen (intervisiegewijs) en we wisselen ervaringen en good practices uit. De rol van de begeleider en de begeleidershouding komt centraal te staan. We besteden bijzondere aandacht aan het omgaan met conflicten en weerstand in groepen.

Lesgever

Pieter Mertens, docent groepsdynamica Sociaal Werk en Sociale readaptatiewetenschappen

LOCATIE
UC Leuven-Limburg, Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Locatie en datum
Campus Sociale School Heverlee
Campus Sociale School Heverlee
Prijs

€ 200 (inclusief catering)

Contact
Contact praktisch

UCLL dienst navormingen
e-mail: navormingen@ucll.be
tel: +32 16 375 880

Analytisch nummer
5 10 80 01 000
Interne referentie
NAV-RP-LEU-2021-013