Onlinecommunicatie als vorm van ondersteuning voor personen met een cognitieve beperking

“Nothing about us, without us!”
In het onderzoek Online Communication for Specials (OC4S) nemen we de proef op de som en maken personen met een verstandelijke beperking deel uit van het onderzoeksteam. Zij ervaren, net als u en ik, dat sociale media en onlinecommunicatie niet meer weg te denken zijn uit de huidige samenleving. Tegelijkertijd merken ze ook dat onlinehulp nog weinig geïntegreerd is binnen het bestaande hulpverleningsaanbod. Om een vlot(ter) hulpverleningstraject te kunnen verzekeren in de toekomst, is het dan ook van belang dat we te weten komen of en hoe we dit kunnen veranderen. Welke soorten onlinehulptools zijn er? Waar liggen moeilijkheden? Hoe zorgen we voor een vlotte implementatie?
Het integreren van personen uit onze doelgroep in het onderzoeksteam zorgt voor een leercurve bij elke van ons. Enerzijds worden zij, tezamen met de participanten met een verstandelijke beperking, empowered en doen zij kennis en vaardigheden op om o.a. hun eigen hulpverleningstraject beter vorm te geven. Hun begeleiders ervaren of en hoe onlinehulp binnen hun hulpverleningstraject inzetbaar is. De andere onderzoekers, tenslotte, worden uitgedaagd om steeds met veel respect om te gaan met mensen met een verstandelijke beperking en hun verwachtingen betreft onlinehulp binnen de hulpverlening te beluisteren. Door steeds de reflex te hebben om in eerste instantie personen met een verstandelijke beperking zelf te bevragen, i.p.v. hun omgeving, wordt alvast een eerste stukje van de digitale kloof gedicht

Code
PWO OC4S 18
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Expertisecentrum
Focuslijn
Partners
  • Begeleid Wonen vzw (BE)
  • Caano vzw (BE)
  • IMEC (BE)
  • KU Leuven (BE)
  • Onze Nieuwe Toekomst VZW (BE)
  • Spond vzw (BE)
  • Steunpunt Mens en Samenleving vzw (BE)
  • Tevona vzw (BE)
  • Universiteit Gent (BE)
  • Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid (BE)