SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beeldbellen binnen Ambulante hulpverlening

Succesvol IMplementeren van Beeldbellen binnen Ambulante hulpverlening (SIMBA).

Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt, tijdens of tussen face-to-facegesprekken, steeds meer gebruik gemaakt van onlinehulptoepassingen. Beeldbellen is daar een duidelijk voorbeeld van. Het is een onlinegesprek via een ICT-toepassing waarbij hulpverleners en cliënten elkaar zien en horen in ‘real time’. Gratis beschikbare beeldbelmogelijkheden zijn ondermeer Skype of WhatsApp. Voorbeelden van betalende initiatieven ontwikkeld voor de gezondheidszorg zijn cContact, spreekkameronline.nl, PatientHub en Webcamconsult.

Het implementeren van beeldbellen is echter geen sinecure. Innovatiedrempels zijn onder andere: beperkte aandacht voor het strategisch belang van beeldbellen voor de werking, het ontbreken van een goed businessmodel voor het inbedden van beeldbellen, een terugval als financiering van een project uitdooft, gebrek aan aandacht voor beeldbellen bij een brede groep medewerkers, gebrek aan competenties om beeldbellen aan te prijzen bij cliënten, gebrek aan degelijke hardware en een stabiele internetverbinding voor de medewerkers, gebrek aan betrokkenheid van eindgebruikers (hulpverleners en cliënten) bij het ontwikkelen van het beeldbelaanbod.

Dit project focust bijgevolg op de mogelijkheden en (het wegwerken van) de drempels voor het implementeren van (bestaande) beeldbeltools in het welzijnswerk en de gezondheidszorg. De welzijns- en gezondheidsector is zich bewust van deze innovatiedrempels maar het ontbreekt vaak aan concreet inzetbare instrumenten om de implementatie van beeldbellen tot een goed einde te brengen. Om de uitwerking haalbaar te houden, kozen we voor 3 welzijns- en zorgsectoren (de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, de thuiszorg en de integrale jeugdhulp) die beeldbellen inzetten in ambulante begeleiding. Meer dan 20 organisaties uit deze sectoren zijn als partner betrokken bij het project.

Het Business Model Canvas (BMC) laat organisaties toe beeldbellen te verankeren binnen hun organisaties. Dit kader heeft aandacht voor strategische partners, de kostenstructuur a.d.h.v. businesscases, de afbakening van kernactiviteiten en cliëntsegmenten en randvoorwaarden op vlak van mensen, middelen, deontologie, enz.
Binnen elke proeftuin zullen innovatielabs en expertsessies georganiseerd worden over professionele netwerken, storytelling, social return on investment en user based experience. Samen met de sectoren komen we tot een set hulpmiddelen zoals implementatiekaders, do's en don'ts, checklisten en inspirerende praktijkvoorbeelden. Deze zullen gebundeld worden in een online toolbox die inzetbaar is voor het bredere welzijnswerk en de gezondheidszorg. De toolbox zal inspirerende en ondersteunende instrumenten en methodieken omvatten die zowel op het micro-, meso- als macro-niveau inzetten. Na afloop van het project zal deze toolbox online beschikbaar gesteld worden. 

Code
TET SIMBA 17 Lim
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
IWT, TETRA
UC Limburg
Projectleider
Expertisecentrum
Focuslijn
Partners
  • Arteveldehogeschool (BE)