TOP-collega, CO-leerkracht. Team-Ondersteunings-Plan&Coaching

Wist jij dat ondersteuners in het kader van het M-decreet in september 2017 de opdracht kregen om leerkrachten in het gewoon onderwijs te begeleiden bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? En wist je dat het TOPCO-project samen met de ondersteuningsteams twee jaar lang intensief op stap in een lerend netwerk? Wist je dat we samen de positie, rollen en taken die hen in deze opdracht werden toegekend, gaan verhelderen, versterken en verfijnen? Een TOP reis!

Ondersteuners zijn zoekende naar hun rol in dit nieuwe ondersteuningsmodel. Daarom voorzien we een navormingtraject op maat en in samenspraak met alle betrokkenen. Samen bouwen we een lerend netwerk uit! 
Het kerndoel van het TOPCO-professionaliseringstraject is het versterken van partnerschappen met scholen en externen (ouders, CLB, PBD,…) binnen ondersteuningsteams en -netwerken. Hiertoe is het belangrijk om een visie rond inclusie uit te bouwen en competenties rond coaching en samenwerking te versterken. Naast de algemene doelstellingen van het traject, tekenen we samen met de verschillende teams een professionaliseringstraject op maat uit. Het opzetten van dergelijke lerende netwerken stellen de ondersteuningsteams in staat om gemeenschappelijke prioritaire doelen ze stellen. Teams krijgen de ruimte en gedeelde verantwoordelijkheid om in co-creatie met alle partners hun professionele identiteit, rollen en taken te verhelderen en de invulling hiervan af te stemmen op de specifieke ondersteuningscontext. Ondersteuningsteams krijgen eigenaarschap en taal om vernieuwingen duurzaam te verankeren en te sleutelen aan een TOP-team en TOP-collega’s!

Code
DEP Topcollega 18
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Departement Onderwijs en Vorming
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • KU Leuven, Gezins- en othopedagogiek (BE)
  • VCLB en Centrum Leerzorg Leuven (BE)