Training Peers and Job Coaches for Young People with Disabilities

Een snellere en duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking.

Een sterk en realistisch zelfbeeld verhoogt de kansen op het vinden van een gepaste job.  En daar knelt nu net het schoentje voor jongeren met een beperking.  Uit ervaring blijkt dat jongeren met een beperking een te laag zelfbeeld hebben, en dit bemoeilijkt hun integratie op de arbeidsmarkt.  Daarnaast hebben zij specifieke noden die mogelijks een aanpassing vragen in de werkomgeving van hun toekomstige werkgever.

De hoofdoelstelling van Jump To Job is het verhogen van de tewerkstelling van jongeren met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren wordt er een training programma ontwikkeld, getest en geëvalueerd in co-creatie met volgende partners : European Platform for Rehabilitation (EPR) - GTB - Fundación INTRAS - Theotokos Foundation - University College Leuven Limburg (UCLL) - University Rehabilitation Institute (URI) - Lyk-z & Døtre. 

Dit training programma richt zich tot jongeren met een beperking en hun jobcoaches, en wordt mede door hen geproduceerd.  Het programma zal leiden tot volgende voordelen en resultaten :
- Meer zelfvertrouwen en een proactieve werkzoekende houding bij jongeren met een beperking.
- Een efficiëntere job-georiënteerde werkrelatie tussen de jongeren en hun jobcoaches.
- Bedrijven die duurzame en aangepaste banen creëren voor jongeren met een beperking.

De output van dit Erasmus project is een volledig uitgewerkt en uitvoerig geteste training module die leidt tot betere sociale vaardigheden en jobinclusie bij jongeren met een beperking.  De hogeschool UCLL is verantwoordelijk voor de meting van de kwaliteit van de training module en de impact ervan op de deelnemers.

Code
ERA Jump To JOB 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
ERASMUS+
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • European Platform for Rehabilitation (BE)