wereld burgerschap in de lerarenopleiding

Weer een Wereldburgerschapsproject? Ja!
In de lerarenopleiding? Ja!

En waarom dan …? Welja, omdat dit niet zomaar een zoveelste project rond wereldburgerschap in onderwijs (Global Competences in Teacher Education) is.

En wat maakt het dan zo bijzonder? De ambitie.

Welke ambitie?  De ambitie om wereldburgerschap - wereldwijd -  fundamenteel te verankeren in lerarenopleidingen. Dit project zet 100% in op de ontwikkeling van Global Competent Teachers.

En wat mag dat dan concreet betekenen? Op basis van extensief onderzoek met een sterk internationaal team aan experts, worden materialen uitgewerkt die:
• het bewustzijn van beleidsmakers, lectoren en toekomstige leerkrachten strategisch richten op (de nood aan) Global Competences in Teacher Education 
• lectoren en toekomstige leerkrachten heel concreet ondersteunen om hun expertise in Global Competences in Teacher Education  te verscherpen via een flexibel (geaccrediteerd) opleidingsprogramma
• fundamenteel inzetten op een duurzame impact waarbij het uitgewerkte aanbod (oa. gebruik van de nieuwste technologische innovaties zoals Virtual Reality), vrij te raadplegen zal zijn via een online platform.
• op basis vaneen rigoureuze wetenschappelijke aanpak, een hoge credibiliteit genieten voor de strategische actoren in het onderwijsveld (studenten, lectoren, beleidsmakers, academici, politici, …)
• een gemeenschappelijke taal bieden voor iedereen die met Global Competences in Teacher Education aan de slag wil.

En wie gaat daar voor zorgen?
Een internationaal complementair team van experts in Global Competences in Teacher Education  uit formele en non-formele onderwijscontext met een wereldwijd netwerk. (o.a. ATEE, Association for Teacher Education in Europe; AFS International, University of HAMK, Finland;  EFIL, EU; University of Hull, UOH, UK; University of Genua, UG, Italië; …)

En zit men daar op te wachten?
Ja. Meer nog, de OECD zal binnen haar PISA-beleid, expliciet parameters opnemen die aftoetsen in welke mate kinderen ‘Globally Comptetent’ zijn.

En valt er voor afloop van het project iets te beleven?
Ja, er zal een team samengesteld worden van lectoren, onderzoekers en studenten met een grote betrokkenheid op ‘Global Comptences in Teacher Education’  dat de unieke kans krijgt enkel malen deel te kunnen nemen aan enkele internationale uitwisselingen

Code
ERA Teacher Education 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Erasmus
Projectleider
Expertisecentrum
Partners
  • AFS Intercultural Programs (US)
  • European Federation for Intercultural Learning (BE)
  • Hamk University of applied sciences (FI)
  • Hellenic Open University (GR)
  • Universita Degli Studi di Genova (IT)
  • University of Hull (GB)