ZorgWijs – een integrale aanpak voor gezondheidswijze organisaties

Wat is een gezondheidswijze organisatie?
‘Health literacy’ of gezondheidsgeletterdheid wordt vaak bekeken als een vaardigheid van de individuele patiënt: hoe goed verstaat de patiënt/cliënt de informatie die z/hij krijgt?
Waar een ontvanger is, is echter ook een zender. ‘Health literacy’ kan ook vanuit de aanbodzijde bekeken worden. Dan spreken we over ‘organisational health literacy’.
De werkgroep 'Health literacy' van het Institute of Medicine identificeerde tien kenmerken van een gezondheidswijze organisatie. Ook in Vlaanderen zijn die relevant, bevestigden we in voorgaand onderzoek:
• integraal organisatiebeleid rond gezondheidswijsheid
• evaluatie en opvolging van dat beleid
• bijscholing tot gezondheidswijze professionals
• co-creatie van informatie en diensten
• heldere, niet-stigmatiserende informatie
• toegankelijke informatie
• actieve, onmiddellijke opvolging bij patiënten/cliënten of informatie begrepen is
• beschikbaarheid van ondersteunend audiovisueel materiaal
• extra aandacht bij risicovolle situaties zoals transmurale zorg
• transparantie over kosten en terugbetalingen
 Wat is ZorgWijs?
ZorgWijs is een praktijkgericht onderzoeksproject waarin de toegankelijkheid en communicatie van vier organisaties in de eerste lijn verbeterd wordt. Dat doen we door:
1. De huidige ‘organisational health literacy’ in kaart te brengen door bevraging van patiënten, professionals, kwaliteitsmedewerkers en managers
2. Co-creatief een geïntegreerd actieplan op te stellen op basis van tools en methodieken uit de literatuur
3. Een interdisciplinair opleidingsaanbod te ontwikkelen
4. Het actieplan te implementeren en evalueren
Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Fonds Dr. Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnstichting. Het project loopt van 2 september 2019 tot 30 juni 2021. In de slotfase van het project worden tools en methodieken, de opleidingsmodules en het eventuele begeleidingsaanbod vanuit UCLL publiek gemaakt.
Wil u op de hoogte gehouden van de voortgang van het project? Geef dan een seintje aan sam.pless@ucll.be.

Code
KBS ZorgWijs 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Koning Boudewijnstichting
Expertisecentrum
Partners
  • Triamant (BE)
  • WGC De Ridderbuurt (BE)
  • WGC Vierkappes (BE)
  • WZC Caleido (BE)