Mind the gap

"In Vlaanderen verloopt de overgang van lager naar secundair onderwijs niet altijd even soepel. Dit project wil deze overgangsproblematiek onderzoeken vanuit didactisch perspectief voor de vakgebieden Frans in lager en secundair onderwijs enerzijds en wereldoriëntatie met de opvolgers hiervan in de eerste graad secundair onderwijs anderzijds.
Dit project bestaat uit een onderzoeksluik, een ontwikkelluik en een implementatieluik. Het onderzoeksluik brengt in kaart of de kloof ook een didactische kloof is en op welke vlakken van de didactiek de kloof zich dan manifesteert. In het ontwikkelluik worden pakketten en materialen vormgegeven voor werkveld en lerarenopleidingen om (beter) met deze overgangsproblematiek om te gaan. Het implementatieluik omvat een het opstarten van professionele leergemeenschappen met inzet en evaluatie van de ontwikkelde pakketten en materialen."
 
 

 

 

Code
PWO Mindgap 15
Start date
End date
Financing
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Centre of Expertise
Partners
  • GO!-onderwijs (BE)
  • KSLeuven (BE)
  • KU Leuven - Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (BE)
  • KU Leuven - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Onderwijseffectiviteit (BE)
  • Scholengemeenschap Katholieke basisscholen Leuven (BE)
  • UC Comenius (BE)
  • UCLeuven (BE)
  • Vicariaat Onderwijs Bisdom Gent (BE)
  • Vicariaat Onderwijs Mechelen - Brussel (BE)