DEVELOPMENT, TRANSITION, RENEWAL, MOVEMENT, GROWTH AND INNOVATION.

These words describe a movement: from here to elsewhere, from now to later, from how things are to how they can be better. In education and training, we are constantly in motion: To inspire, from a desire to learn or a (social) need for more profound knowledge and ability, it takes principals and teachers who are capable and willing to make that move from something to something new.

To empower this movement, the centre of expertise Education & Development focuses on practice-based research and the sharing of expertise on new insights into learning and development, educational vision, policy and innovation. We conduct research with and for education and answer practical questions from school teams.

More specifically, we focus on the following fields:

  • Early childhood education with a focus on stimulating socio-emotional development and cognitive development
  • Innovative learning environments in education with a focus on school leadership, hybrid learning, development of vision on evaluation, modernization of secondary education and innovation in higher education
  • Transversal competences with a focus on self-direction, critical thinking, international orientation and agency; with a focus on giving voice, choice and ownership in learning and living together at school
  • Professional learning of school staff with a focus on starting teachers and school principals

This provides a range of research and development work that focuses mainly on two domains: the latest insights into learning processes and the meso- and macro-level of education. 

Our research is aimed at strengthening educational practice rather than fundamental knowledge development. The services we offer to schools are therefore a valorisation of (past) research projects: we respond to concrete questions by translating research expertise into a concrete context.

We consciously choose a collaborative position in our projects: students - adolescents as well as pre-schoolers - , teachers and school leaders take as much ownership and shared research responsibility as possible. We therefore conduct practice-based research with pupils, students and educational professionals, not about them.

This special combination of proximity and distance between the researcher and the person being researched characterizes our practice-based research. We aim to further deepen this 'involved distance' methodologically. By using creative, mostly qualitative research methods (such as arts-based research, action research, photovoice, development research, deliberative research, narrative research, video analysis,...) we want to better understand the complexity of teaching and learning. These innovative research methods also allow us to make the results accessible to a wide audience and to contribute to a social debate.

ONZE ONDERZOEKSDOMEINEN

Early Childhood Education

met focus op het stimuleren van de socio-emotionele ontwikkeling en de denkontwikkeling van jonge kinderen.

Gedragen veranderingsprocessen in onderwijs

met focus op schoolleiderschap, hybride leren, visievorming rond evaluatie, de modernisering van het secundair onderwijs en de innovatie van het hoger onderwijs.

Transversale competenties

met focus op het ontwikkelen en evalueren met focus op zelfsturing, kritisch denken, internationale oriëntatie en agency : met focus op het geven van stem, keuze en eigenaarschap in het samen leren en leven op school.

De ontwikkeling van onderwijsprofessionals

met focus op startende leraren, docenten en schooldirecteurs.

onze aanpak

Praktijkgericht onderzoek

Eerder dan fundamentele kennisontwikkeling is ons onderzoek gericht op het versterken van de onderwijspraktijk. We gaan in op vragen uit het werkveld en vertalen onze onderzoekexpertise naar een concrete context.

Participatief onderzoek

Wij doen onderzoek voor én met leerlingen, studenten, leraren en schoolleiders en niet over hen. Gedeelde onderzoeksverantwoordelijkheid en eigenaarschap  staan centraal in wat we doen.

Focus op innovatieve en creatieve methodologieën

Door het inzetten van creatieve, veelal kwalitatieve, methodologieën (actie-onderzoek, arts-based onderzoek, photovoice, ontwikkelonderzoek, beraardslagend onderzoek, narratief onderzoek, video-analyse…)  willen we de complexiteit van onderwijs beter begrijpen. Deze innovatieve onderzoeksmethoden laten ons bovendien toe om de resultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken en om bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

wat kunnen we voor jou betekenen?

Vraagverheldering en contractonderzoek

We helpen je graag verder bij een specifieke vraag en bekijken samen met jou hoe we op maat van jouw school of organisatie kunnen werken: contacteer education & development.

Dienstverlening op maat

Het dienstverleningsaanbod voor scholen ligt in het verlengde van ons onderzoek en is bijgevolg geënt op recente wetenschappelijke inzichten.

Navormingen

Ontdek ons aanbod voor academiejaar 2024-2025 in deze 5 thema's: