Naar een integrale leergemeenschap STW kwalitatieve aanpak voor de integrale opdrachten STW (2de graad)

Het vak ‘Integrale opdrachten’ (IO) staat sinds 2006 in de lessentabel van de richting sociale en technische wetenschappen. Dit ‘integraal’ vak clustert de vakgebieden natuurwetenschappen, expressie, sociale wetenschappen en voeding. De laatste tien jaar hebben veel secundaire scholen onze hogeschool aangesproken met een ondersteuningsvraag. Integraal werken is in het basisonderwijs geen onbekende meer, maar staat in het secundair onderwijs nog in de kinderschoenen. Met dit PWO spelen wij in op de vraag van het werkveld. Vanuit leergemeenschappen in scholen ontwikkelen we, met de grounded-theory-methode, een ontwerpkader voor integrale opdrachten ten behoeve van leraren en lerarenopleiders. Dat kader biedt houvast bij de ontwikkeling van een integraal clustervak, zoals de integrale opdrachten. De leergemeenschappen bestaan uit leraren, leraren in opleiding en praktijkonderzoekers.

Code
PWO STWintegraal 16
Start date
End date
Financing
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Centre of Expertise
Partners
  • Don Bosco Genk (BE)
  • KS Diest (BE)
  • KU Leuven - Onderzoeksgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt (BE)
  • Regina Mundi Genk (BE)
  • Sint-Martinusscholen Herk-De-Stad (BE)
  • Spectrumcollege campus Beringen (BE)
  • UCLeuven Lerarenopleiding (BE)
  • Virgo Sapiensinstituut Londerzeel (BE)