reCONNECted

Dit project is gericht op het bevorderen van de sociale integratie van jongeren die leven in een asielcontext via het aanbieden van STEM-workshops gedurende één jaar. Aan deze workshops nemen zowel kinderen en jongeren binnen als buiten een asielcontext deel. 

Code
FED RECONNECTED 21
Start date
End date
Financing
Federaal Agentschap opvang asielzoekers
Centre of Expertise
Partners
  • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers : opvangcentrum Sint-Truiden (BE)
  • Stad Sint-Truiden (BE)