Inhoud

Doelgroep

Diëtisten en andere zorgverleners

Doelstellingen

Door het volgen van deze e-learning worden diëtisten en andere zorgverleners wegwijs gemaakt in het evidence-based werken rond de niet-medicamenteuze behandeling van diabetes type 2.
Tijdens deze e-learning leer je:

  • Een onderzoeksvraag formuleren, aan de hand van een casus.
  • Informatie opzoeken volgens de kennispiramide, met als eerste stap (Belgische) point-of-care bronnen en richtlijnen in www.ebpnet.be.
  • De kwaliteit van de gevonden informatiebronnen beoordelen.
  • Kernboodschappen selecteren met toepassing op de casus en de kwaliteit van de kernboodschappen nagaan.
Programma

De kompassen evidence-based handelen zijn documenten voor zorgprofessionals die de implementatie van het gebruik van richtlijnen en andere evidence-based bronnen willen bevorderen.

Het doel van het kompas is enerzijds om evidence-based informatie en praktijkmateriaal rond diabetes type 2 te bundelen en anderzijds om een wegwijzer en hulpmiddel te zijn in het opzoeken van deze informatie. Je kan de kompassen raadplegen op https://www.voeding.ucll.be/kompas-evidence-based-handelen.