Realisatie van ‘Quadruple Aim’: hierin speelt het expertisecentrum Health Innovation een actieve rol!

Om de gezondheidstoestand van de burger te verbeteren, waarde te creëren voor het individu, de professional of de zorgorganisatie investeert het expertisecentrum in onderzoek, vorming en dienstverlening.

Gezondheidspromotie, de eerste lijn, is gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl, mentale gezondheid, gezondheidsgeletterdheid en mondzorg.  Hierbinnen zijn het ontwikkelen van methodieken, systematisch opvolgen van gegevens en ondersteunende (IT)-tools centrale uitgangspunten.  

De focuslijn integrale ouderenzorg richt zich tot verschillende doelgroepen met speciale aandacht voor personen met neurocognitieve stoornissen, sociale eenzamen en chronisch zieken. De belangrijkste uitgangspunten zijn hier de volwaardige betrokkenheid (van de doelgroep) én de persoonsgerichte visie op de zorg vanaf de opstart tot de finalisatie van elk project. 

Onderzoek naar het ondersteunen van de zorgverlener, in het bevorderen van eigen regie van personen met een chronische aandoening, is dé scope van de focuslijn zelfmanagement. Daarenboven wordt hier geëxploreerd met empowerde werkomgevingen als brugfunctie tussen wetenschap en praktijk binnen de gezondheidszorg. 

In de startblokken staat de focuslijn geestelijke gezondheidszorg. Duurzame samenwerkingsverbanden tussen het expertisecentrum en praktijkinstellingen zijn hét streefdoel. Dit om tot wetenschappelijke kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod te komen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Toepassen van technologie in de zorg is niet meer weg te denken uit het maatschappijbeeld! De noden van zorgvragers en zorgverleners brengen we zorgvuldig in kaart en samen met het expertisecentrum ‘Digital Solutions’ worden technologische oplossing op maat ontwikkeld. 

Kortom, het expertisecentrum ‘Health Innovation’ is dé schakel tussen het onderzoeksteam, die innovatieve oplossingen onderzoekt, en het werkveld dat aan de slag gaat met deze technologieën. 

Vormingen en dienstverlening op maat zijn een warme teruggave van onze expertise aan de samenleving. We staan, in samenwerking met studenten en docenten, steeds open voor elke uitdaging en vraag van het werkveld. Naast vorming en advies wordt steeds gezocht naar het ontwikkelen van onmiddellijk toepasbare oplossingen.

Focuslijnen: 
 • Integrale ouderenzorg 
 • Zelfmanagement en empowerment 
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheidspromotie:
  • gezond met voeding
  •  health literacy
  • mondzorg
  • mentale gezondheid 
 • Eerstelijnszorg 
Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven

UCLL Campus LiZa
Schiepse Bos 5, 3600 Genk

sandra.martin@ucll.be
+32 (0)473 70 09 52