Ontwikkeling, beweging, vernieuwing, transitie, groei en innovatie

Binnen het expertisecentrum Education & Development houden we de vinger aan de pols bij wat leeft, beweegt en verandert in onderwijs.

Wij zijn sterk in praktijkgericht onderzoek rond nieuwe inzichten in leerprocessen, visie, beleid en onderwijsvernieuwing en delen graag onze expertise hierrond. Wij werken samen met leraars, leerlingen, beleidsteams van scholen en directies, maar ook met lokale besturen en (educatieve) organisaties.  

 

ONZE ONDERZOEKSDOMEINEN

Early Childhood Education

met focus op het stimuleren van de socio-emotionele ontwikkeling en de denkontwikkeling van jonge kinderen.

Gedragen veranderingsprocessen in onderwijs

met focus op schoolleiderschap, hybride leren, visievorming rond evaluatie, de modernisering van het secundair onderwijs en de innovatie van het hoger onderwijs.

Transversale competenties

met focus op het ontwikkelen en evalueren met focus op zelfsturing, kritisch denken, internationale oriëntatie en agency : met focus op het geven van stem, keuze en eigenaarschap in het samen leren en leven op school.

De ontwikkeling van onderwijsprofessionals

met focus op startende leraren, docenten en schooldirecteurs.

onze aanpak

Praktijkgericht onderzoek

Eerder dan fundamentele kennisontwikkeling is ons onderzoek gericht op het versterken van de onderwijspraktijk. We gaan in op vragen uit het werkveld en vertalen onze onderzoekexpertise naar een concrete context.

Participatief onderzoek

Wij doen onderzoek voor én met leerlingen, studenten, leraren en schoolleiders en niet over hen. Gedeelde onderzoeksverantwoordelijkheid en eigenaarschap  staan centraal in wat we doen.

Focus op innovatieve en creatieve methodologieën

Door het inzetten van creatieve, veelal kwalitatieve, methodologieën (actie-onderzoek, arts-based onderzoek, photovoice, ontwikkelonderzoek, beraardslagend onderzoek, narratief onderzoek, video-analyse…)  willen we de complexiteit van onderwijs beter begrijpen. Deze innovatieve onderzoeksmethoden laten ons bovendien toe om de resultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken en om bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

wat kunnen we voor jou betekenen?

Vraagverheldering en contractonderzoek

We helpen je graag verder bij een specifieke vraag en bekijken samen met jou hoe we op maat van jouw school of organisatie kunnen werken: contacteer education & development.

Dienstverlening op maat

Het dienstverleningsaanbod voor scholen ligt in het verlengde van ons onderzoek en is bijgevolg geënt op recente wetenschappelijke inzichten.

Navormingen

Ontdek ons aanbod voor academiejaar 2024-2025 in deze 5 thema's:

Hier wil ik meer over weten!

tobias.frenssen@ucll.be
Hertogstraat 178
3001 Heverlee