Ontwikkeling, transitie, vernieuwing, beweging, groei en innovatie.

Deze woorden beschrijven een beweging, van hier naar elders, van nu naar later, van hoe het is naar hoe het beter kan. In onderwijs en vorming staan we voortdurend in een dergelijke beweging: leerlingen ontwikkelen zich op school, ze leren er nieuwe dingen kennen en kunnen; maar ook leraren en directeurs leren en ontwikkelen zich, zoeken voortdurend naar hefbomen om lerenden te versterken. Het aanwakkeren vanuit een leergoesting of (maatschappelijke) nood naar een sterker kennen en kunnen veronderstelt directeurs en leraren die zelf ook in de beweging van iets naar iets nieuws kunnen en willen stappen.

Om die beweging mee mogelijk te maken, richt het expertisecentrum Education & Development zich op praktijkgericht onderzoek en expertisedeling rond nieuwe inzichten in leren en ontwikkelen, visie, beleid en onderwijsvernieuwing. We voeren onderzoek met en voor onderwijs en beantwoorden praktijkvragen van schoolteams.

Meer specifiek richten we ons op volgende inhoudelijke kernen:

  • Early childhood education met focus op het stimuleren van socio-emotionele ontwikkeling en denkontwikkeling
  • Gedragen veranderingsprocessen in onderwijs met focus op schoolleiderschap, hybride leren, visievorming rond evaluatie, de modernisering van het secundair onderwijs en innovatie van het hoger onderwijs
  • Transversale competenties ontwikkelen en evalueren met focus op zelfsturing, kritisch denken, internationale oriëntatie en agency; met focus op het geven van stem, keuze en eigenaarschap in het samen leren en leven op school
  • De ontwikkeling van onderwijsprofessionals met focus op startende leraren en docenten en schooldirecteurs

Dat levert een waaier een onderzoek en ontwikkelwerk op die zich voornamelijk richt op twee domeinen: de nieuwste inzichten in leerprocessen en het meso- en macroniveau van onderwijs. Meer info vind je in de lijst van actuele projecten.

Net zoals in de andere expertisecentra werken we in het expertisecentrum Education & Development praktijkgericht: eerder dan fundamentele kennisontwikkeling is ons onderzoek gericht op het versterken van de onderwijspraktijk. Het dienstverleningsaanbod voor scholen is bijgevolg een valorisatie van (afgelopen) onderzoeksprojecten: op een concrete vraag gaan we in door onderzoeksexpertise te vertalen naar een concrete context.

We verkiezen in onze projecten bewust een collaboratieve positie: leerlingen en adolescenten maar evengoed kleuters, leraren- en schoolleiders nemen zoveel mogelijk eigenaarschap en gedeelde onderzoeks-verantwoordelijkheid op. We doen dan ook praktijkgericht onderzoek mét leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals, niet over hen.

Deze bijzondere combinatie van nabijheid en afstand tussen onderzoeker en onderzochte kenmerkt ons praktijkwetenschappelijk onderzoek. We willen deze ‘betrokken distantie’ methodologisch nog verder verdiepen. Door het inzetten van creatieve, veelal kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals arts-based onderzoek, actie-onderzoek, photovoice, ontwikkelonderzoek, beraadslagend onderzoek, narratief onderzoek, video-analyse…) willen we de complexiteit van onderwijs en leren beter begrijpen. Deze innovatieve onderzoeksmethoden laten ons bovendien toe om de resultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken en om bij te dragen aan een maatschappelijk debat.

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

ruth.wouters@ucll.be
+32 (0)16 37 56 07
+32 (0)476 39 37 47