INCLUSIVE SOCIETY bouwt  als expertisecentrum praktijkrelevante & wetenschappelijke kennis op rond inclusie, participatie en diversiteit

Zo werken wij aan een inclusieve samenleving.

We focussen hierbij op vijf kernlijnen waar onderzoek gecombineerd wordt met dienstverlening, navorming en trajecten op maat.

Inter-Actie en Dialoog legt het accent op interculturele en empathische dialoog met positieve verandering als doel, met aandacht voor meerstemmigheid en verbinding via communicatie.

Discriminatie en Gelijkheid kijkt naar kwesties en spanningen in onze samenleving die gaan over (anti)racisme, (de)kolonisering, sociale (on)gelijkheid, gender, meertaligheid en sociale cohesie. 

Inclusief leren en samenwerken focust op het creëren van maximale leer-en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen (ongeacht etniciteit, gender, beperking). We ondersteunen professionals om via interprofessioneel samenwerken kwaliteitsvol en inclusief onderwijs te realiseren.

Participatie en toegankelijkheid zet in op toegankelijkheid en participatie aan verschillende maatschappelijke domeinen zoals wonen, werken en vrije tijd.

Doorheen de verschillende inhoudelijke topics in dit expertisecentrum hebben we bijzondere aandacht voor uitsluitingsmechanismen. We bewegen ons op een continuüm van bijzondere doelgroepen tot het universeel ontwerp "for all".

Kenmerken van ons expertisecentrum:

  • We hanteren een participatieve en empowerende onderzoeksmethodologie 
  • We werken steeds krachtgericht en divers-sensitief
  • We vertrekken van concrete noden
  • We inspireren ons op nationale en internationale modellen, literatuur en onderzoek
  • We werken in co-creatie met (kwetsbare) burgers, scholen, organisaties en bedrijven
VOOR EEN MAXIMALE KRUISBESTUIVING TUSSEN HET CENTRUM EN DE RELEVANTE SECTOREN BIEDT HET EXPERTISECENTRUM ONDERSTEUNING AAN IN DE VORM VAN VISIEONTWIKKELING, ONDERZOEK, dienstverlening, MATERIAALONTWIKKELING, (NA)VORMING, COACHING EN CONSULTANCY.

 

Hier wil ik meer over weten!

Elisabeth Cans 
UCLL Campus Hertogstraat 
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee  
elisabeth.cans@ucll.be 
+32 (0)474 67 11 06