Voorstelling

Een Hart voor INCLUSIE

Vanuit een universeel mensenrechtenkader dat sociale rechtvaardigheid vooropstelt voeren we onderzoek naar inclusie en diversiteit. We willen bijdragen aan een gelijkwaardige sociale en maatschappelijke participatie van iedereen. We ijveren voor een inclusieve samenleving, waarin groepen en personen een gelijkwaardige stem hebben, respect en wederkerigheid vooropstaan in interactie, en waarin iedereen zich verbonden voelt. We herkennen en erkennen sociale tendensen en dynamieken waaraan onze samenleving steeds onderhevig is en gaan op zoek naar nieuwe evenwichten en gemeenschappelijke waarden, voorbij polarisering en sociale uitsluiting.

Onze kernwaarden zijn: Gelijkwaardigheid, Participatie, Samenwerking en Impact.
 

ONZE WERKWIJZE

Het expertisecentrum werkt vanuit concrete noden, interprofessioneel, participatief én divers-responsief. We doen aan praktijkgerichte kennisontwikkeling voortbouwend op wetenschappelijke modellen, literatuur en actuele onderzoeksmethodes. We vertalen deze kennis naar concrete en toepasbare handvaten voor scholen, bedrijven, organisaties en beleidsactoren via dienstverlening en een actueel navormingsaanbod.
 

FOCUSLIJNEN

Vanuit de vier kernwaarden geven we vorm aan onze inhoudelijke focuslijnen en zetten we in op dienstverlening, onderzoek en navorming:

  • Inclusief leren & samenwerken focust op het creëren van maximale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. We willen schoolteams en diverse partners in en rondom de school ondersteunen om kwaliteitsvol en inclusief onderwijs te realiseren. Dit doen we door onder meer in te zetten op interprofessioneel samenwerken vanuit een inclusieve pedagogie. Contacteer annet.devroey@ucll.be voor meer informatie.
     
  • Participatie & toegankelijkheid zet in op toegankelijkheid van en participatie aan verschillende maatschappelijke domeinen zoals wonen, werken, vrije tijd en digitalisering. We doen dit door te vertrekken vanuit het leefwereldperspectief van de betrokkenen en door aandacht te vestigen op het belang van mensenrechten. We willen drempels wegwerken en een gelijkwaardig deelnemen en deelhebben aan de samenleving mogelijk maken. Contacteer saskia.debruyn@ucll.be voor meer informatie.
     
  • Discriminatie & Gelijkheid kijkt naar kwesties en spanningen in onze samenleving die gaan over (anti)racisme, (de)kolonisering, sociale (on)gelijkheid, gender, meertaligheid en sociale cohesie. Dit doen we door perspectief te bieden voorbij deze spanningen via dialoog en met aandacht voor meerstemmigheid en verbinding. Contacteer reinhilde.pulinx@ucll.be voor meer informatie.


Oproep tot samenwerking

Heb je zelf een idee of suggestie voor onderzoek? Zijn deze thema's gekoppeld aan inclusie, discriminatie, gelijkheid, inclusief leren en samenwerken of participatie en toegankelijkheid? Lopen jij en collega’s in de praktijk aan tegen uitdagingen en hindernissen waar jullie niet meteen een antwoord op weten of een oplossing voor hebben?  Wie weet leidt dit tot grensverleggend of innovatief onderzoek of minstens een vruchtbare samenwerking.

Laat het ons weten en laat hier je vraag of idee voor onderzoek achter of mail ons: elisabeth.cans@ucll.be. 

 

 HET Team VAN Inclusive Society

Elisabeth Cans
Hannah Boonen

Elisabeth Cans
Verantwoordelijke Expertisecentrum Inclusive Society
elisabeth.cans@ucll.be

Hannah Boonen
Kernexpert Inclusief Leren en Samenwerken
hannah.boonen@ucll.be
Saskia De Bruyn
Reinhilde Pulinx

Saskia De Bruyn
Kernexpert Participatie en Toegankelijkheid
saskia.debruyn@ucll.be

Reinhilde Pulinx
Kernexpert Discriminatie en Gelijkheid
reinhilde.pulinx@ucll.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


GROEPSFOTO INCLUSIVE SOCIETY

Team Inclusive Society

 

Hier wil ik meer over weten!

Elisabeth Cans
elisabeth.cans@ucll.be

Hertogstraat 178
3001 Heverlee