EEN HART VOOR INCLUSIE

Expertisecentrum Inclusive Society voert onderzoek naar inclusie en superdiversiteit en laat de resultaten doorstromen naar het werkveld via dienstverlening en een actueel navormingsaanbod. De 40 onderzoekers zijn experten in inclusie, diversiteit en participatie in een superdiverse samenleving. In deze continu veranderende samenleving blijven ze streven naar een gelijkwaardige deelname voor elk individu. De gemene deler is het streven naar een inclusieve samenleving waarin elk individu naar eigen vermogen kan en mag leven, functioneren, en participeren. Die samenleving is onderhevig aan verschillende tendensen en dynamieken, is voortdurend in verandering, waarbij wij steeds op zoek kunnen en mogen zijn naar een nieuw evenwicht. Want in een inclusieve maatschappij hebben verschillende sociale groepen een gelijkwaardige stem, staan respect en wederkerigheid voorop en kan elk individu verbonden zijn met zichzelf en met anderen.

ONZE WERKWIJZE

Het expertisecentrum werkt interactief, participatief, divers-responsief én vanuit concrete noden. We werken met wetenschappelijke modellen, literatuur en actueel onderzoek en vertalen dit naar praktijkgerichte resultaten voor burgers, scholen, organisaties en bedrijven met specifieke aandacht voor situaties van kwetsbaarheid en sociale uitsluiting.

FOCUSLIJNEN

Vanuit drie focuslijnen zetten de medewerkers van Inclusive Society een ondersteuningsaanbod op maat in de markt bij een breed scala aan partners en opdrachtgevers.

  • Inclusief leren & samenwerken focust op het creëren van maximale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. We willen schoolteams en diverse partners in en rondom de school ondersteunen om kwaliteitsvol en inclusief onderwijs te realiseren. Dit doen we door onder meer in te zetten op interprofessioneel samenwerken, een inclusieve pedagogie en digitale leermiddelen.
  • Participatie en toegankelijkheid zet in op toegankelijkheid van en participatie aan verschillende maatschappelijke domeinen zoals wonen, werken, vrije tijd en digitalisering. Vertrekkende het leefwereldperspectief van de betrokkenen en het belang van mensenrechten, willen we drempels wegwerken en een gelijkwaardig deelnemen en deelhebben aan de samenleving mogelijk maken.
  • Discriminatie en Gelijkheid kijkt naar kwesties en spanningen in onze samenleving die gaan over (anti)racisme, (de)kolonisering, sociale (on)gelijkheid, gender, meertaligheid en sociale cohesie. We bieden perspectief voorbij deze spanningen via interculturele en empathische dialoog, met aandacht voor meerstemmigheid en verbinding.  

 HET Team VAN Inclusive Society

Elisabeth Cans
Hannah Boonen

Elisabeth Cans
Verantwoordelijke Expertisecentrum Inclusive Society
elisabeth.cans@ucll.be

Hannah Boonen
Kernexpert Inclusief Leren en Samenwerken
hannah.boonen@ucll.be
Saskia De Bruyn
Reinhilde Pulinx

Saskia De Bruyn
Kernexpert Participatie en Toegankelijkheid
saskia.debruyn@ucll.be

Reinhilde Pulinx
Kernexpert Discriminatie en Gelijkheid
reinhilde.pulinx@ucll.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GROEPSFOTO INCLUSIVE SOCIETY

Team Inclusive Society

 

Hier wil ik meer over weten!

Elisabeth Cans
elisabeth.cans@ucll.be

Hertogstraat 178
3001 Heverlee