INCLUSIVE SOCIETY bouwt  als expertisecentrum praktijkrelevante & wetenschappelijke kennis op rond inclusie, participatie en diversiteit

Zo werken wij aan een inclusieve samenleving.

We focussen hierbij op vijf kernlijnen waar onderzoek gecombineerd wordt met dienstverlening, navorming en trajecten op maat.

De kernlijn Inter-Actie en Dialoog legt het accent op interculturele en empathische dialoog met positieve verandering als doel. In onze superdiverse samenleving met meertaligheid als norm hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare burgers.

De kernlijn Inclusief onderwijs focust op onderwijskundig onderzoek inzake krachtige leeromgevingen voor alle leerlingen, Universal Design for Learning (UDL) en diversiteit in het (hoger) onderwijs.

De kernlijn Sport als hefboom voor inclusie maakt verbinding tussen mensen én beweging, los van de context (onderwijs, club, openbare ruimte, anders georganiseerd, …). Hier staan zowel aangepaste sporten, een inclusief sportaanbod als samenwerking rond inclusief bewegen centraal.

De kernlijn eSocialwork richt zich op maatschappelijke vragen rond de plaats van het internet in zorg en welzijn, specifiek rond de thema’s: mediawijsheid, onlinehulp, e-inclusie en schermverslavingen.

De kernlijn Discriminatie en Gelijkheid kijkt naar kwesties en spanningen in onze samenleving die gaan over (anti)racisme, (de)kolonisering, multiculturalisme, gelijke kansen en sociale cohesie.

Doorheen de verschillende inhoudelijke topics in dit expertisecentrum hebben we bijzondere aandacht voor uitsluitingsmechanismen. We bewegen ons op een continuüm van bijzondere doelgroepen tot het universeel ontwerp "for all".

Kenmerken van ons expertisecentrum:

  • We hanteren een participatieve en empowerende onderzoeksmethodologie 
  • We werken steeds krachtgericht en divers-sensitief
  • We vertrekken van concrete noden
  • We inspireren ons op nationale en internationale modellen, literatuur en onderzoek
  • We werken in co-creatie met (kwetsbare) burgers, scholen, organisaties en bedrijven
VOOR EEN MAXIMALE KRUISBESTUIVING TUSSEN HET CENTRUM EN DE RELEVANTE SECTOREN BIEDT HET EXPERTISECENTRUM ONDERSTEUNING AAN IN DE VORM VAN VISIEONTWIKKELING, ONDERZOEK, dienstverlening, MATERIAALONTWIKKELING, (NA)VORMING, COACHING EN CONSULTANCY.

 

Hier wil ik meer over weten!

Elisabeth Cans 
UCLL Campus Hertogstraat 
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee  
elisabeth.cans@ucll.be 
+32 (0)474 67 11 06