Expertisecentrum Digital Solutions  is actief op het gebied van IT & Technologie en dan vooral de innovatieve toepassing ervan binnen bijvoorbeeld de zorgsector, die voor dit expertisecentrum een belangrijke doelgroep vormt.

Digital Solutions beschouwt het als haar missie om

  • Opkomende maatschappelijke en technologische evoluties in informatica en digitalisering te assimileren en hierbij maatschappelijk relevante toepassingsdomeinen in beeld te brengen met het oog op inzetbaarheid.
  • De digitale transformatie in onze bedrijven en samenleving praktisch en duurzaam te ondersteunen om welvaartcreatie te verankeren.

 

Naast haar brede technische achtergrondkennis is dit expertisecentrum vooral gespecialiseerd in de volgende focuslijnen:

  • Behaviour-Driven Development: methodieken om van bij de start klantenwensen te verwerken in het ontwikkelingsproces van software, zodat het eindproduct zo goed mogelijk aan de vereisten en functionaliteiten van de klant voldoet. Contact: Elke Steegmans.
  • Data & AI (Machine Learning, Data Engineering, ...) &  Internet of Everything (IoE): van datacaptatie (inclusief data-acquisitie) en filtering, over data/text-analyse (mining, NLP, ...) en beslissingsbomen tot visualisatie van de  resultaten  opdat  ook niet-specialisten die resultaten vlot  kunnen  interpreteren. De bekomen resultaten kunnen ook gekoppeld worden aan IoE- apparaten. Contact: Danny Volkaerts.
  • Technologie ondersteunde (gezondheids)zorg: niet alleen telezorg en telegeneeskunde, maar ook specifiek elektrisch of elektronisch ontwerp ten behoeve van personen met beperkingen, of data/AI gedreven (gezondheids)zorg of VR/AR applicaties om revalidatie en training in (gezondheids)zorg te faciliteren. Contact: Patrick De Mazière.
  • Technology Enhanced Learning: Het implementeren van ondersteunende applicaties en het ontwikkelen van digitale oplossingen op maat voor educatie in al haar vormen: digitale leeromgevingen, gamification, online community building, e-learning modules, verhogen van digitale competenties e.a., steeds aangepast aan de noden van de doelgroep. Zowel in lokale en Europese projecten alsook op vraag van organisaties en bedrijven. Contact: Sebastiaan Jans.
  • XPLab (VR / AR / Holografie / Gamification): de toepassing van deze technologie in combinatie met gezondheidszorg, marketing, AI of andere applicatiedomeinen. Deze focuslijn is gedeeld met het expertisecentrum Smart Organisations. Contact: Dave Seré.

Bij elke fase van een project/opdracht dat dit expertisecentrum uitvoert, wordt het principe van user-centered design (participatief design) toegepast om de voldoenings- en acceptatiegraad van het opgeleverde werk zo hoog mogelijk te maken.

Dienstverlening, contractonderzoek en navormingen op maat zijn mogelijk.
Hier wil ik meer over weten!

siegmund.leducq@ucll.be