Expertisecentrum Digital Solutions  is actief op het gebied van IT & Technologie en dan vooral de innovatieve toepassing ervan binnen bijvoorbeeld de zorgsector, die voor dit expertisecentrum een belangrijke doelgroep vormt.

Digital Solutions beschouwt het als haar missie om

  • Opkomende maatschappelijke en technologische evoluties in informatica en digitalisering te assimileren en hierbij maatschappelijk relevante toepassingsdomeinen in beeld te brengen met het oog op inzetbaarheid.
  • De digitale transformatie in onze bedrijven en samenleving praktisch en duurzaam te ondersteunen om welvaartcreatie te verankeren.

 

Naast haar brede technische achtergrondkennis is dit expertisecentrum vooral gespecialiseerd in de volgende focuslijnen:

  • Behaviour-Driven Development: methodieken om van bij de start klantenwensen te verwerken in het ontwikkelingsproces van software, zodat het eindproduct zo goed mogelijk aan de vereisten en functionaliteiten van de klant voldoet. Contact: Elke Steegmans.
  • Data & AI (Machine Learning, Data Engineering, ...) &  Internet of Everything (IoE): van datacaptatie (inclusief data-acquisitie) en filtering, over data/text-analyse (mining, NLP, ...) en beslissingsbomen tot visualisatie van de  resultaten  opdat  ook niet-specialisten die resultaten vlot  kunnen  interpreteren. De bekomen resultaten kunnen ook gekoppeld worden aan IoE- apparaten. Contact: Danny Volkaerts.
  • Technologie ondersteunde (gezondheids)zorg: niet alleen telezorg en telegeneeskunde, maar ook specifiek elektrisch of elektronisch ontwerp ten behoeve van personen met beperkingen, of data/AI gedreven (gezondheids)zorg of VR/AR applicaties om revalidatie en training in (gezondheids)zorg te faciliteren. Contact: Patrick De Mazière.
  • Technologie ondersteund leren: het ontwikkelen en/of inzetten van ondersteunende applicaties zoals e-portfolio’s of het geven van IT onderricht aan minderheden. Contact: Sebastiaan Jans.
  • XPLab (VR / AR / Holografie / Gamification): de toepassing van deze technologie in combinatie met gezondheidszorg, marketing, AI of andere applicatiedomeinen. Deze focuslijn is gedeeld met het expertisecentrum Smart Organisations. Contact: Dave Seré.

Bij elke fase van een project/opdracht dat dit expertisecentrum uitvoert, wordt het principe van user-centered design (participatief design) toegepast om de voldoenings- en acceptatiegraad van het opgeleverde werk zo hoog mogelijk te maken.

Dienstverlening, contractonderzoek en navormingen op maat zijn mogelijk.
Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven

patrick.demaziere@ucll.be
+32 (0)16 37 52 34
+32 (0)476 99 37 43