Expertisecentrum Digital Solutions  is actief op het gebied van IT & Technologie en dan vooral de innovatieve toepassing ervan binnen bijvoorbeeld de zorgsector, die voor dit expertisecentrum een belangrijke doelgroep vormt.

Digital Solutions beschouwt het als haar missie om

  • Opkomende maatschappelijke en technologische evoluties in informatica en digitalisering te assimileren en hierbij maatschappelijk relevante toepassingsdomeinen in beeld te brengen met het oog op inzetbaarheid.
  • De digitale transformatie in onze bedrijven en samenleving praktisch en duurzaam te ondersteunen om welvaartcreatie te verankeren.

 

Naast haar brede technische achtergrondkennis is dit expertisecentrum vooral gespecialiseerd in de volgende focuslijnen:

  • GPT academy: generatieve A.I. in al zijn geuren en kleuren, zowel heden als toekomst. Van snel aan de slag gaan met deze snelgroeiende technologie tot diepgaande integratie op maat van de technologie in uw workflow. Contact: Michael Bauwens.
  • Data & AI (Machine Learning, Data Engineering, ...) &  Internet of Everything (IoE): van datacaptatie (inclusief data-acquisitie) en filtering, over data/text-analyse (mining, NLP, ...) en beslissingsbomen tot visualisatie van de  resultaten  opdat  ook niet-specialisten die resultaten vlot  kunnen  interpreteren. De bekomen resultaten kunnen ook gekoppeld worden aan IoE- apparaten. Contact: Danny Volkaerts.
  • Technologie ondersteunde (gezondheids)zorg: niet alleen telezorg en telegeneeskunde, maar ook specifiek elektrisch of elektronisch ontwerp ten behoeve van personen met beperkingen, of data/AI gedreven (gezondheids)zorg of VR/AR applicaties om revalidatie en training in (gezondheids)zorg te faciliteren. Contact: Patrick De Mazière.
  • Technology Enhanced Learning: Het implementeren van ondersteunende applicaties en het ontwikkelen van op maat gemaakte digitale oplossingen voor het onderwijs in al zijn vormen: digitale leeromgevingen, gamification, online community building, e-learning modules, het vergroten van digitale competenties enzovoort, altijd aangepast aan de behoeften van de doelgroep en op verzoek van organisaties en bedrijven. Contact: Siegmund Leducq.
  • XPLab (XR / Gamification / Automation / ...): de toepassing van deze technologie in combinatie met gezondheidszorg, marketing, AI of andere applicatiedomeinen. Deze focuslijn is gedeeld met het expertisecentrum Smart Organisations. Contact: Dave Seré.

Bij elke fase van een project/opdracht dat dit expertisecentrum uitvoert, wordt het principe van user-centered design (participatief design) toegepast om de voldoenings- en acceptatiegraad van het opgeleverde werk zo hoog mogelijk te maken.

Dienstverlening, contractonderzoek en navormingen op maat zijn mogelijk.
Hier wil ik meer over weten!

siegmund.leducq@ucll.be