Onze wereld is in volle transitie naar een meer duurzaam model. Circulair omgaan met grondstoffen en de implementatie van duurzame energiesystemen staan hierbij centraal.

Daarnaast zal ook de impact van de keuzes die we nu en in de toekomst maken een rechtstreeks effect hebben op onze gezondheid en leefwereld. In deze transitie speelt technologie vaak de rol van een “enabler”.

Het expertisecentrum “Sustainable Resources” wil in deze transitie een partner zijn voor bedrijven, steden en organisaties. Aan de hand van toegepast en praktijkgericht onderzoek bekijken we wat de meest duurzame oplossing voor een welbepaald probleem is. We doen dit vanuit drie focuslijnen.

1. Valorisatie van afval- en reststromen.
Nieuwe producten maken of het extraheren van waardevolle componenten uit uw afval- of nevenstromen vanuit een circulair economische insteek is wat we doen binnen dit topic. We beschikken over moderne lab-apparatuur en gedegen chemische expertise. Naast high-tech oplossingen engageren we ons ook tot het realiseren van eerder low-tech circulaire oplossingen.

2. Duurzame energiesystemen.
Zonnepanelen, batterijen, warmtepompen, microgrids, … zijn niet meer uit ons dagelijks leven en berichtgeving weg te denken. Hoe kunnen we al deze componenten op een intelligente manier combineren en sturen om een zo efficiënt mogelijk systeem (huishoudelijk of industrieel) te realiseren? We beschikken over verschillende testopstelling voor koeltechnieken en -middelen, microgrid, zonnepanelen en batterijen.

3. Milieu en gezondheid.
De impact van onze leefwereld (milieu) op de menselijke gezondheid wordt almaar meer duidelijk. Binnen dit topic focussen we enerzijds op het monitoren van luchtkwaliteit aan de hand van low-cost sensoren en analytische apparatuur gekoppeld aan menselijke gezondheid bijv. astma, zwangerschap etc. Anderzijds wordt onderzoek verricht naar snellere detectie van antimicrobiële weerstand en identificatie van extracten van natuurlijke producten met antimicrobiële werking.

Expertisecentrum Sustainable Resources beschikt over een uitgebreid netwerk van technologische, economische en design-partners waar mee wordt samengewerkt bij het realiseren van multidisciplinaire projecten.
 

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Diepenbeek
Agoralaan gebouw B box 1, 3590 Diepenbeek

jan.vandierdonck@ucll.be
+32 (0)499 52 99 91