Wat een leraar tot een leraar maakt is zijn “art of teaching”: de capaciteit om vanuit zijn liefde voor het vak de wereld te verkennen en vrij te geven aan de leerlingen/studenten.

Leergebieden en vakken creëren verschillende mogelijke betekenisvolle verhoudingen ten aanzien van de wereld zoals bijvoorbeeld:

 • techniek als een ontwerpende verhouding
 • kunst als een esthetische en creërende verhouding
 • taal als een betekenisgevende verhouding
 • wetenschap als een verklarende verhouding

Het expertisecentrum Art of Teaching ontwikkelt didactische expertise die verder reikt dan het puur aanbieden van efficiënte didactische methodieken. Didactiek is de kunst van het onderwijzen om leerlingen te vormen om zelf mee betekenis te leren geven aan de wereld. Enkel via de betrokkenheid op een ‘gedeelde zaak’ tussen de leraar en de leerling wordt de leerweg ook een levensweg (curriculum vitae).

De leraar wordt gezien als een gepassioneerde en cruciale pedagogisch-verbindende kracht in het onderwijsproces. Naast een kennis van zaken getuigt de leraar van een pedagogische zorg (ethos) voor een gedeelde wereld die telkens weer wordt vrijgegeven aan een nieuwe generatie leerlingen en studenten.

Het expertisecentrum focust op de concrete (vak)didactische praktijk met onderzoek via onderzoeksprojecten, navormingen, aanbod op maat, leergemeenschappen, internationale netwerken, praktijkonderzoek & publicaties.

Binnen Art of Teaching wordt expertise ontwikkeld en aangeboden voor de volgende focuslijnen:
 1. Liefde voor het vak: didactiek en leraar-zijn
 2. Interdisciplinaire didactiek: STEM, CLIL, verbinding tussen leerdomeinen en ontwikkelingsvelden
 3. Didactiek voor alle specifieke onderwijsdomeinen met specifieke aandacht voor:
 • wetenschap, wiskunde en techniek
 • kunst
 • taal
 • cultuur en maatschappij
 • Beweging
 • levensbeschouwing
Wat een leraar tot leraar maakt is zijn 'art of teaching': de capaciteit om vanuit zijn liefde voor het vak de wereld te verkennen en vrij te geven aan leerlingen.
Job De Meyere
Job De Meyere
Verantwoordelijke Expertisecentrum Art of Teaching
Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Diepenbeek - ConfeR&Ence
Wetenschapspark 21, 3590 Diepenbeek

UCLL campus Hertogstraat
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

job.demeyere@ucll.be
+32 (0)472 91 20 74