Resilient People bouwt als multidisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving.

Met vier focuslijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk relevant projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.

Sterke gezinnen investeert in projecten ter ondersteuning van de eerste 1.000 dagen van het leven en investeert in gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties. Speerpunten zijn perinatale veerkracht voor (toekomstige) ouders, hun kinderen en de betrokken professionals, een vlotte werkhervatting na het zwangerschapsverlof, een ondersteunende verwachting ten aanzien van het ouderschap en borstvoedingsbegeleiding en geboren worden in gezinnen met een specifieke integenerationele geschiedenis.

Stimulans richt zich op het versterken van zorgethische competenties. Ervaringsgericht stimuleren van ethische veerkracht bij mensen , organisaties en onderwijs in zorg en welzijn staat centraal. Zorgethiek als inspiratiebron, door middel van een geïntegreerde, participatieve en verbindende aanpak is gemeengoed in de projecten. Patiëntenparticipatie, ethisch leiderschap, invloed van digitale evoluties op zorgrelaties, ethische aspecten van misbruik zijn de thema's waar de lijn rond werkt in onderzoek en dienstverlening.

In de kernlijn Jongeren en veerkracht wordt ingezet op weerbaarheidstrajecten bij kinderen en jongeren in diverse contexten en op basis van innovatieve en creatieve methodieken. Dit impliceert LSCI trainingen, generatie veerkracht en lichaamsgerichte methodieken in functie van weerbaarheid, maar ook bij herstel na conflicten, pesten en dergelijke meer. Tot slot is evaluatieonderzoek en impactmeting een topic binnen deze lijn.

Preventie en aanpak van relationele conflicten is een vierde kernlijn. Ruzies tussen (ex-)partners, huiselijk geweld en (seksueel) geweld alsook kindermishandeling en vechtscheidingen zijn hier de topics waarin deskundigheid wordt opgebouwd samen met stakeholders. Deze lijn heeft tot doel methodieken te ontwikkelen voor het screenen van de problematiek, het onderbouwd begeleiden, methodieken van bemiddeling tot behandeling en multidisciplinair samenwerken.

Actiegericht, co-creatief, multidisciplinair en state-of-the art zijn de kenmerken die het onderzoek en dienstverlening typeren. Wij bieden opleidingen op maat van professionals en werken samen met studenten, werkveld en beleid aan tal van innovatieve projecten om een veerkrachtige samenleving te helpen uitbouwen.

Contact: 

Lis Colla of Anne Groenen: conflicten, intrafamiliaal in relaties thuis, op het werk en op school en bemiddeling
Evi Verdonck: jongeren en veerkracht, methodisch werken en impactmeting
Sarah Van Haeken: perinatale veerkracht en ouderschap
Lies Beunens: zorgethiek en ervaringsgericht leren

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Diepenbeek - ConfeR&Ence
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

UCLL campus Sociale School
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

anne.groenen@ucll.be
+32 (0)478 95 85 98