Resilient People bouwt als multidisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving.

Met drie focuslijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk relevant projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.

De focuslijn Sterke gezinnen investeert in projecten om de eerste 1.000 levensdagen te ondersteunen en investeert zo in gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties. Speerpunten zijn perinatale veerkracht voor (toekomstige) ouders, hun kinderen en de betrokken professionals, een soepele werkhervatting na moederschapsrust, een ondersteunend verwachtingsbeeld naar ouderschap en onderbouwde borstvoedings- en moedermelkgerelateerde projecten.

Ervaringsgericht stimuleren van ethische veerkracht bij mensen, organisaties en onderwijs in zorg en welzijn is de focus van de focuslijn Stimulans. Zorgethiek als inspiratie, via een geïntegreerde, participatieve en verbindende aanpak is gemeenschappelijk voor de projecten. Patiëntenparticipatie, ethisch leiderschap, invloed van digitale evoluties op zorgrelaties, ethische aspecten van mishandeling zijn topics waar de lijn rond werkt in onderzoek en dienstverlening.

In de focuslijn Aanpak van agressie in relaties thuis, op school en op het werk staat het omgaan met conflictsituaties, gaande van conflicten op de werkvloer, ruzie tussen (ex-)partners, intrafamiliaal geweld, tot (seksueel) geweld tegen kinderen en pesten op school centraal. Via innovatieve methodieken zetten we in op preventie, sociale en familiale bemiddeling, interventie en nazorg van conflicten en agressie in diverse contexten.

Actiegericht, co-creatief, multidisciplinair en state-of-the art zijn de kenmerken die het onderzoek en dienstverlening typeren. Wij bieden opleidingen op maat van professionals en werken samen met studenten, werkveld en beleid aan tal van innovatieve projecten om een veerkrachtige samenleving te helpen uitbouwen.

Contact: 

Lis Colla of Anne Groenen: conflicten, intrafamiliaal in relaties thuis, op het werk en op school en bemiddeling
Evi Verdonck: jongeren en veerkracht, methodisch werken en impactmeting
Sarah Van Haeken: perinatale veerkracht en ouderschap
Lies Beunens: zorgethiek en ervaringsgericht leren

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Diepenbeek - ConfeR&Ence
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

UCLL campus Sociale School
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

anne.groenen@ucll.be
+32 (0)478 95 85 98