Veerkrachtig in het leven kunnen staan als individu, gezin, team of organisatie is het streefdoel van Expertisecentrum Resilient People. Ongeacht de uitdagingen waarmee mensen geconfronteerd worden, beogen wij een positieve impact te realiseren. Dit doen we aan de hand van drie basistaken. Met praktijkrelevant onderzoek werken we aan state-of-the-art kennis en innovatieve oplossingen. Dienstverlening op maat is gericht op direct toepasbare adviezen bij vraagstukken uit het werkveld. Via opleidingen op maat ondersteunen we (toekomstige) professionals en doelgroepen om vaardigheden en kennis op te bouwen rond veerkrachtige relaties. We bouwen aan kennisnetwerken voor het ondersteunen van mensen in het zetten van effectieve stappen naar persoonlijke groei en welzijn.

RESILIENT PEOPLE BOUWT ALS INTERDISCIPLINAIR EXPERTISECENTRUM MEE AAN DE DUURZAME ONTWIKKELING VAN VEERKRACHTIGE RELATIES IN DE SAMENLEVING.

Met vier kernlijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk relevante projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.

Preventie en aanpak van relationele conflicten zet in op het ombuigen van verstoorde relaties. Het herkennen en in kaart brengen van de dynamieken van conflicten tussen (ex-)partners, in scheidingen, in situaties van kindermishandeling en (seksueel) geweld zijn hier de topics waarin deskundigheid wordt opgebouwd samen met stakeholders. Deze lijn heeft tot doel methodieken te ontwikkelen voor het screenen van de problematiek, het onderbouwd begeleiden, methodieken van bemiddeling tot behandeling en interdisciplinair samenwerken.

Sterke gezinnen investeert in projecten ter ondersteuning van de eerste 1.000 dagen van het leven en investeert in gezonde, kansrijke en veilige nieuwe generaties. Speerpunten zijn perinatale veerkracht voor (toekomstige) ouders, hun kinderen en de betrokken professionals, een vlotte werkhervatting na het zwangerschapsverlof, een ondersteunende verwachting ten aanzien van het ouderschap en borstvoedingsbegeleiding en geboren worden in gezinnen met een specifieke integenerationele geschiedenis.

In de kernlijn SPRONG wordt ingezet op weerbaarheidstrajecten bij kinderen en jongeren in diverse contexten en op basis van innovatieve en creatieve methodieken. Dit impliceert LSCI-trainingen, generatie veerkracht en lichaamsgerichte methodieken in functie van weerbaarheid, maar ook bij herstel na negatieve ervaringen dergelijke meer. Tot slot is evaluatieonderzoek en impactmeting een topic binnen deze lijn.
Naar de webpagina van Sprong

Stimulans richt zich op het versterken van zorgethische competenties. Ervaringsgericht stimuleren van ethische veerkracht bij mensen , organisaties en onderwijs in zorg en welzijn staat centraal. Zorgethiek als inspiratiebron, door middel van een geïntegreerde, participatieve en verbindende aanpak is gemeengoed in de projecten. Patiëntenparticipatie, ethisch leiderschap, invloed van digitale evoluties op zorgrelaties, ethische aspecten van misbruik zijn de thema's waar de lijn rond werkt in onderzoek en dienstverlening.
Naar de webpagina van Stimulans

Actiegericht, co-creatief, interdisciplinair en state-of-the art zijn de kenmerken die het onderzoek en dienstverlening typeren. Wij bieden opleidingen op maat van professionals en werken samen met studenten, werkveld en beleid aan tal van innovatieve projecten om een veerkrachtige samenleving te helpen uitbouwen

Contact: 

Anne Groenen: overkoepelend en voor projecten inzake conflicten en geweld in relaties thuis, op het werk en op school en bemiddeling
Evi Verdonck: jongeren en veerkracht, methodisch werken en impactmeting, Sprong
Sarah Van Haeken: perinatale veerkracht en ouderschap, Sterke gezinnen
Lies Beunens: zorgethiek en ervaringsgericht leren, Stimulans
Serafine Dierickx: kindermishandeling en relationele conflicten

Volg Resilient People op Linkedin

 

Bekijk de playlist met onze projecten, navormingen en dienstverlening. 

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Diepenbeek - ConfeR&Ence
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek

UCLL campus Sociale School
Groeneweg 151, 3001 Heverlee

anne.groenen@ucll.be
+32 (0)478 95 85 98