Organiseer je klas zodat je de sterktes van je leerlingen in het leerproces kan inzetten.

Strengths-based learning houdt in dat je manier van werken aanpast aan de sterktes van leerlingen. Dit vraagt een andere klasorganisatie, tijdsindeling, planning, en opvolging. We werken samen dat veranderingsproces uit, vertrekkend van jouw concrete situatie.

Doelgroep

Leraren lagere school, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, en docenten hoger onderwijs.

Doelstellingen

In deze nascholing leer je:

  • Leren bekijken vanuit de bril van sterktes van leerlingen.
  • Spelen met ruimte en tijd zodat je leren anders kan organiseren.
  • Tools inzetten die de complexiteit van ‘ieder een eigen traject’ overzichtelijk en haalbaar maken.
  • Je veranderingsproces plannen op maat van jezelf en je leerlingen.
Programma

Strengths-based learning vertrekt van de sterktes van leerlingen. Die zien we niet als talenten, maar als een combinatie van vaardigheden die een leerling energie geeft (en die dus kan veranderen). Als leerlingen hun sterktes mogen inzetten, kunnen leerlingen deels zelf beslissen wat, hoe en wanneer ze leren. Dit vraagt een andere manier van omgaan met de organisatie van de klas en de tijd. In het Erasmus+ project ‘Teachmi’ (teachmi.eu) werkten we dit uit.

We vertrekken van jouw plan van de klas(-sen) en jouw dagindeling of lesrooster. Strengths-based learning heeft specifieke voorwaarden, maar het kan zonder de aankoop van duur materiaal. In een volgende stap kijken we naar jouw sterktes: wat vind jij zelf dat je goed kan en graag doet in onderwijs? Daarna leren we spelen met de organisatie van de klas en de tijd. We reiken heel wat tools aan die jou daarbij helpen.

De diversiteit van de leerprocessen die in strengths-based learning ontstaat vraagt om een goede opvolging. Daarvoor hebben we heel wat materiaal ontwikkeld, zodat je de effectiviteit van het leren voor elke leerling in beeld hebt.

Het laatste deel van de dag besteden we aan planning. Vertrekkend van jouw sterktes bekijken we hoe het veranderingsproces voor jou het best vorm krijgt. De planning is hoe dan ook flexibel. Zelfs als je die niet gaat uitvoeren, heb je veel over jezelf en jouw manier van lesgeven geleerd!

Praktische info

Breng een plan van je klas(-sen) indien mogelijk, je lesrooster en een laptop mee.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Hertogstraat
UCLL Campus Diepenbeek
Prijs

Je schrijft in voor één lesdag in Diepenbeek of Heverlee; de standaardprijs bedraagt 110 euro.

20% korting indien je inschrijft voor de drie Strength-based navormingen:

Contact

Karel Moons

Karel
Moons
Contact praktisch

Elke Truyens

Elke
Truyens
Analytisch nummer
5101001000
Interne referentie
ED00167