Stressregulatie voor kinderen en leraren in de basisschool

Stress is overal, ook bij kinderen en hun leerkrachten(-in-opleiding) in het basisonderwijs. Het doel van dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek was het werken aan de stress- en emotieregulatie op leerkracht- en kindniveau. Via bronnenonderzoek gingen we na wat stressregulatie in het basisonderwijs betekent. We vertrokken hierbij van het stressregulatiemodel van prof. Stuart Shanker. Daarnaast onderzochten we met welke ingrepen aandacht voor stressregulatie op een werkzame en haalbare manier in het Vlaamse basisonderwijs geïntegreerd kan worden én wat de ervaren impact van die ingrepen is. Hiertoe gingen we aan de slag in de bachelor opleiding kleuter- en lager onderwijs van UCLL, in diverse scholen en in een SOM-labo (https://www.samenonderwijsmaken.be/labo/hoe-werken-we-aan-een-stressvrije-klas)  Dit onderzoek leidde onder andere tot een website (www.kalmindeklas.be), diverse praktijkartikels en blogberichten en een artikel en filmpje voor Klasse (https://www.klasse.be/307724/stress-burn-out-voorkomen-kleuters/).

Code
PWO NoStress 18
Start date
End date
Financing
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Centre of Expertise
Partners
  • CLB GO! Mechelen (BE)
  • European School of Brussels (BE)
  • KU Leuven (BE)
  • Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs, vzw (BE)
  • Stenden University of Applied Sciences (NL)
  • The Self-Regulation Institute (CA)
  • UC Limburg Lerarenopleiding (BE)
  • Windekind vzw (BE)