Het expertisecentrum Sustainable Resources van UCLL Research & Expertise heeft in samenwerking met de firma Occhio een volledig automatisch toestel ontwikkeld om antibioticaresistentie sneller te detecteren dan vandaag mogelijk is.  Door de problematiek van antibioticaresistentie moeten patiënten met een bacteriële infectie vaak lang wachten voordat de dokter weet welk antibioticum nog werkt.  De conventionele testen duren ongeveer 12 uur waardoor artsen vaak in eerste instantie een breedspectrumantibiotica voorschrijven. Hierdoor kan er resistentie optreden tegen deze antibiotica, waardoor bij een volgende infectie het risico bestaat dat het voorgeschreven antibioticum minder efficiënt of zelfs niet meer zal werken.

 

Als kennisinstelling is het voor ons cruciaal om de resultaten uit onze onderzoeksactiviteiten te laten landen in de sectoren waarin we actief zijn. Deze samenwerking bewijst opnieuw dat praktijkgericht onderzoek en de nauwe band met onze partners zuurstof bieden aan innovatie op maat van onze doelgroep.
Pieter Willems
Directeur UCLL Research & Expertise

Vier jaar geleden startte het onderzoek naar een snelle antibioticaresistentietest in de laboratoria van de UCLL campus Gasthuisberg in samenwerking met de firma Occhio. Vandaag geven UCLL en Occhio zelfs de meest recente concurrerende toestellen het nakijken. Deze recente toestellen hebben vaak zo’n 7 uur nodig om een testresultaat af te leveren, terwijl het nieuwe partnerschap een snelheid van 1 à 2 uur uit het hypermoderne toestel tovert. Snel en accuraat wordt bepaald tegen welke antibiotica er reeds resistentie optreedt en met welke antibiotica de patiënt nog kan behandeld worden.

 Deze unieke samenwerking tussen onze onderzoeksgroep en een KMO zoals Occhio zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten snel hun toepassing kunnen vinden in onderzoeks- of klinische laboratoria.
Dr. Apr. Maarten Hendrickx
Projectleider UCLL

Momenteel worden er dan ook concrete stappen gezet om het toestel te implementeren in onderzoekslaboratoria en klinische laboratoria van ziekenhuizen. Zo werd recent een samenwerking opgestart met het klinisch laboratorium van het UZ Leuven. UCLL Research & Expertise en Occhio hebben daarom de krachten gebundeld: Hogeschool UCLL voorziet vanuit haar expertisecentrum Sustainable Resources de verdere ontwikkeling van het toestel en de nodige opleidingen om met de toestellen aan de slag te gaan. Occhio verzorgt het verdelen van de toestellen en de technical support bij de eindklant. Dit preferred partnership is opgezet om de snelheidswinst in de testen voor antibioticaresistentie optimaal te laten landen in de laboratoria met als finaal einddoel een betere behandeling voor de patiënten. Deze realisatie wordt mee ondersteund door onze Moving Minds Foundation