In dit rapport vindt u het overzicht van de resultaten van het onderzoeksproject ‘CLIL in
Vlaanderen’. Dit onderzoek werd uitgevoerd tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 in het
kader van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) gefinancierd door Hogeschool UCLL.

Download het rapport

_eindrapport_pwo_clil.pdf

Artikel in International Journal of Bilingual Education and Bilingualism:

Bulté, B., Surmont, J., & Martens, L. (2021). The impact of CLIL on the L2 French and L1 Dutch proficiency of Flemish secondary school pupils. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. doi: 10.1080/13670050.2021.2018400

Via het platform Oasis is een resumé van dit artikel te vinden in verschillende talen:

Nederlands: Heeft Content and Language Integrated Learning (CLIL) een effect op luister- en spreekvaardigheid in de tweede taal en op leesvaardigheid in de eerste taal?
Engels: Does Content and Language Integrated Learning (CLIL) affect pupils’ oral skills in a second language and their first language reading proficiency
Frans: L'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère (EMILE/CLIL) affecte-t-il les compétences orales des élèves dans une deuxième langue et leurs compétences en lecture dans leur première langue?

Martens, L.  (2022). Les avantages de l'enseignement en immersion: La Flandre se laisse enfin séduire.Septentrion 51(5), 100-105. https://revues.be/septentrion