UCLL presenteert onderzoek over kinderwelzijn en het vroeg detecteren van verontrustende signalen.

Op woensdag 1 juni is het de internationale dag van het kind. De kindertijd is lang niet voor alle kinderen een gelukkige periode, terwijl dit wel zo zou moeten zijn. Ons internationale onderzoeksproject Eclips focust op verontrustende signalen uit de thuissituatie. De onderzoekers publiceerden twee praktische gidsen over het detecteren van deze signalen en ook hoe kinderdagverblijven, onthaalouders en sectororganisaties hier het best mee omgaan. UCLL presenteert het onderzoek samen met kinderdagverblijf ‘De Egeltjes’ uit Sint-Truiden.

UCLL bevroeg kinderdagverblijven, onthaalouders, sectororganisaties en werkveldpartners om kennis te genereren over de noden van de Vlaamse kinderopvang. De onderzoekers publiceerden twee gidsen over het zien van en omgaan met verontrustende signalen. Kinderdagverblijf De Egeltjes uit Sint-Truiden maakte deel uit van de denktank die hierrond georganiseerd werd. Zij zijn een inspiratie voor andere kinderdagverblijven die meer ondersteuning willen bieden aan kinderen in een gelijkaardige situatie. 

Vanuit een stageopdracht met een UCLL-student Sociale Readaptatiewetenschappen hebben we meegedaan aan dit onderzoeksproject. We voelen aan dat we vaak in aanraking komen met het thema en zijn blij dat we daarin iets kunnen betekenen. We zijn zelf ook zoekende hoe we kunnen helpen, uiteraard binnen de grenzen van wat kan en mag. We denken en werken altijd vanuit het kind.
Jasmien Pulings en Ezgi Serin
Kinderdagverblijf de Egeltjes in Sint Truiden

In een volgende fase gaat UCLL vanuit haar XP-lab aan de slag met een VR-tool om de kinderbegeleiders te helpen in het vroeg detecteren van signalen. Kinderbegeleiders zijn ideaal geplaatst om jonge kinderen te ondersteunen: ze zijn een herhaaldelijk en betrouwbaar contact buiten de thuisomgeving en kunnen een uitgesproken positieve impact hebben op het welzijn van het gezin. ​Jonge kinderen kunnen hun lijden immers niet verbaal communiceren en glippen vaak door de mazen van het net. Om hierop in te spelen, ondersteunt UCLL huidige en toekomstige kinderbegeleiders in het zien van en omgaan met signalen van stress en trauma bij het jonge kind.    

Dag van het Kind

“We werken hier met een geëngageerde sector, die voor een stevig draagvlak zorgt. Een kinderdagverblijf is veel meer dan louter een opvangplek, we vinden het belangrijk dat we ook het pedagogische en sociale luik krachtig ondersteunen,” besluit onderzoeker Serafine Dierickx van ons expertisecentrum Resilient People.

Foto: Serafine Dierickx, Ezgi Serin en Jasmien Pulings

Download

Gids voor het bieden van trauma-sensitieve zorg in de kinderopvang

ECLIPS TIC NL all.pdf

Download

Gids voor het zien en bespreekbaar maken van verontrustende signalen in de kinderopvang

ECLIPS SRP NL all.pdf