Onze eigen Davy Nijs overhandigde samen met minister Wouter Beke de eerste 10 van 830 tablets voor mensen met een beperking i.s.m. het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Deloitte Belgium. Ondersteund vanuit de Taskforce e-Inclusie, op basis van de noden uit het werkveld en gedragen door onze hogeschoolgemeenschap en haar partners. Maar bovenal: met directe maatschappelijke impact. Lees het verhaal op de website van VRT. Werk je zelf in de sector en wil je meer weten over het gebruik van tablets om contact te bewaren? Surf naar onze pagina met tips & tricks.