Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze diversiteit nog te veel afwezig in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zich bewust van dit contrast, maar hoe doen we dat, meer diversiteit binnenbrengen in het hoger onderwijs en waar hebben we het dan precies over?

Het gaat over diversiteit in de studentenpopulatie, maar ook in het personeelsbestand. Het gaat over toegankelijkheid voor studenten met een beperking, omgaan met meertaligheid en het ruimte geven aan niet-Westerse perspectieven in de opleidingen. Het gaat over aandacht hebben voor individuele noden en behoeften van studenten en personeelsleden en het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn plek vindt. Het gaat over het aanbieden van inclusief en kwaliteitsvol hoger onderwijs.

In Diversiteit in het hoger onderwijs laten we uiteenlopende stemmen uit Vlaanderen en Nederland aan het woord en bieden we zowel praktijkvoorbeelden als theoretische reflecties. Het boek spreekt alle actoren binnen het hoger onderwijs aan – docenten, lerarenopleiders, studenten en ondersteunend personeel – en presenteert een toekomstgericht kader om werk te maken van diversiteit in het hoger onderwijs.

‘Diversiteit in het hoger onderwijs’ is ontstaan vanuit het netwerk ‘Docenten voor Diversiteit’, een groep van docenten uit het Vlaamse hoger onderwijs, die via samenwerking en uitwisseling de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs willen versterken.

Over de auteurs

Reinhilde Pulinx is senior onderzoeker bij expertisecentrum Inclusive Society – UCLL Research & Expertise
Mieke Schrooten is docent en onderzoeker Sociaal Werk aan Odisee Hogeschool en Universiteit Antwerpen
Elke Emmers is hoofd van het expertisecentrum Inclusive Society – UCLL Research & Expertise

Boekvoorstelling

Vrijdag 19 november
13.30 u. - 16.00 u.
Campus Gezinswetenschappen - Odisee (Schaarbeek)