In sommige relaties loopt het echt mis. Overal in de wereld klinkt een sterke oproep om ernstig geweld een halt toe te roepen. Over die extreme situaties van intieme terreur schreef Anne Groenen een artikel voor sociaal.net. Anne is verantwoordelijk voor ons expertisecentrum Resilient People

Dit artikel kwam tot stand samen met een ervaringsdeskundige en een deskundige in de aanpak van intrafamiliaal geweld.

Er is geen succesvolle formule voor een gelukkig leven, ook niet na intieme terreur. De tijd heelt niet altijd alle wonden. Vertrek je bij je gewelddadige partner, dan stap je niet meteen in een taxi op weg naar een glorieus leven. Maar één ding is zeker: voor je ligt iets nieuws.

Partnergeweld kent veel gezichten, vaak zijn er dan verschillende begeleidingstrajecten mogelijk. Alles start bij een grondige analyse en daarvoor zijn inzichten nodig in de dynamieken.