Wat is CLIL?

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs van een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. Een leerkracht economie geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, of een leerkracht Duits geeft esthetica in die taal. Scholen mogen ook onderdelen van een of meerdere vakken aanbieden via CLIL.

Liesbeth CLIL

Resultaten

Op 25 maart 2021 stelden Bram Bulté, Liesbeth Martens en Jill Surmont de resultaten van hun CLIL-onderzoek voor. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 in het kader van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) ‘CLIL in Vlaanderen’, gefinancierd door Hogeschool UCLL. Daarmee hebben we als eerste in Vlaanderen de effecten van CLIL onderzocht. 

Herbekijk de presentatie en de interventies

Het is fijn als je merkt dat politici oprecht geïnteresseerd zijn in je onderzoek en er relevante vragen over stellen.
Liesbeth Martens
Onderzoeker expertisecentrum Art of Teaching