De wereld is digitaal geworden. Het internet is een grote rijkdom aan informatie. We worden aangemoedigd om alles online te regelen, we bestellen alles van boeken tot reizen op het internet. Digitale communicatie is ook niet meer weg te denken uit ons privéleven: we sturen elkaar korte berichten via de smartphone, steunen elkaar via sociale media en beeldbellen om te vragen hoe het met elkaar gaat. Digitale communicatie helpt ons om in contact te blijven met anderen… of juist niet?

Vragenlijst voor 60-plussers

Binnen het project Bridges for Intergenerational Approach hebben we een vragenlijst ontwikkeld voor 60-plussers om na te gaan wat zij van digitale media vinden.

  • Wat zijn hun digitale gewoontes?
  • Waaraan geven ze voorkeur bij digitale communicatie?
  • Hoe leren ze graag bij hierover?
Senioren en kinderen samenbrengen 

Daarnaast willen we senioren en kinderen samenbrengen via activiteiten waarbij ze van elkaar kunnen leren, persoonlijke verhalen kunnen delen, elkaar leren kennen en samen creatief bezig zijn. Een deel van de activiteiten heeft ook een digitaal invalshoek: wat kunnen we van de jonge generatie leren, die reeds met digitale vaardigheden lijkt geboren te zijn?

graag meer info over het project?