In het nieuwe project ‘Hand in Hand – levensbeschouwing en taal’ onderzoeken we hoe we in de basisschool in deze tijd zinvol rond bijbelteksten kunnen werken. Een stevige uitdaging, beseffen we. We richten ons daarbij op leerkrachten die ook godsdienstlessen geven aan hun klasgroep, een klasgroep die zowel talig als cultureel heel divers kan zijn. De bedoeling is om een aantal inspirerende lessen uit te werken die effectief uitgeprobeerd worden in de klas en die daarna worden bijgestuurd. Het project start in september 2021.

We zijn op zoek naar klasleerkrachten uit de basisschool (3e kleuterklas tot 6de leerjaar) die bij dit boeiende project betrokken willen worden. Ben jij geïnteresseerd om mee na te denken, of om mee lessen uit te werken of bereid om lesmateriaal voor godsdienst voor ons uit te proberen? Neem dan zeker contact op met Ilse Geerinck, docent godsdienst of Martien Geerts, docent taal.