Hogeschool UCLL startte in september 2023 met het impACT-project: we willen meer expertise creëren binnen UCLL rond de vertaling van ‘kennis’ naar ‘praktijk’ (met andere woorden: implementatie) in het kader van zorg. Eén van de doelen van het project is om te ontdekken wie er in het zorglandschap betrokken is bij de ontwikkeling, evaluatie of implementatie van zorginnovaties en welke noden er zijn en hoe UCLL daarin ondersteuning kan bieden. Om die reden ontwikkelde UCLL in samenwerking met EBPracticenet een online nodenbevraging.

Waarom ‘impACT’?

Nieuwe kennis wordt niet automatisch vertaald naar effectieve veranderingen in het werkveld en/of gedragsverandering bij zorgverleners. Dat is de zogenaamde know-do gap. Voor de kwaliteit van de zorg, en bijgevolg voor de uitkomsten van de patiënt, is het echter cruciaal dat evidence based kennis en inzichten geïmplementeerd worden in de praktijk.

Door meer inzicht te krijgen in noden rond implementatie in het zorglandschap wilt UCLL in de toekomst gerichte oplossingen bedenken, ondersteuning bieden en een dienstverlening uitwerken.
Leia Vrancken
Onderzoeker bij Expertisecentrum Health Innovation

Vul de nodenbevraging in en creëer mee impact

Wat staat de vertaling van 'kennis' naar 'resultaat' in de weg? Hoe kan de hogeschool ondersteunen om dat proces te verbeteren? Daarvoor hebben wij je hulp nodig. Letterlijk iedereen die betrokken is bij de vertaling van ‘kennis’ naar ‘praktijk’ in het kader van zorg, kan onze nodenbevraging invullen. 

  • Heb je een zorg-gerelateerde opleiding ontwikkeld of geef je een opleiding (denk aan: e-learnings, symposia, train-de-trainers, workshops …)?
  • Heb je een zorginnovatie ontwikkeld of doe je onderzoek naar zorginnovaties (denk aan: apps, webapplicaties, wearables, behandelingen …)?
  • Ben je verantwoordelijk voor de uitrol van nieuwe kennis (in de vorm van nieuw materiaal, nieuwe behandelingen, nieuwe technologie, nieuwe richtlijnen…) in een zorgorganisatie?

Dan hoor jij bij de doelgroep voor onze nodenbevraging!

Kies de nodenbevraging die op jou van toepassing is:

Thematische sessie op 25 september

Nog meer meedenken? Op maandag 25 september organiseren we een werkveldgesprek over het thema ‘impact in de zorg’. Heb jij interesse om je ervaring met implementatie in het zorglandschap face-to-face te delen met ons? Schrijf je dan zeker in voor onze thematische sessie.

Meer weten over het project?

over expertisecentrum health innovation

Expertisecentrum Health Innovation zet zich in om de gezondheidstoestand van de burger te verbeteren en creëert waarde voor het individu, de professional of de zorgorganisatie. Onze onderzoekers werken rond gezondheidspromotie, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning van de zorgverlener... Ook slaan we geregeld de handen in elkaar met expertisecentrum Digital Solutions om technologische oplossingen voor de sector te ontwikkelen.