RePaper

LEUVEN - Ieder jaar produceren bedrijven in ons land samen ruim 445.000 ton papierafval. Met project ‘RePaper’ pakt expertisecentrum Inclusive Society die papierafvalstroom aan door via de nodige bewerkingen tot duurzame oplossingen te komen: van oud papier naar nieuw, maar ook naar vazen, kommen, bloempotten... Samen met vrijwilligers, studenten en mensen die niet altijd vlot een plek vinden in onze maatschappij, wordt een eindproduct gecreëerd. Zo liet architectenbureau Jaspers-Eyers Architects uit Leuven dit voorjaar zijn oud papier herwerken tot notitieblokjes. Via een unieke samenwerking tussen allerlei sociale organisaties uit Vlaams-Brabant kwam het maakproces op gang, dat ruim 400 blocnotes opleverde. 

Onze samenleving wordt zich meer en meer bewust van het belang van recyclage van afval voor een duurzame toekomst. Afvalstromen opnieuw valoriseren is een noodzaak. Jaspers-Eyers Architects, een architectenbureau dat actief is in Leuven, Brussel en Hasselt, koos duurzaamheid dan ook als jaarthema voor 2023. Doorheen het jaar ondernemen zij allerlei acties rond ecologie en duurzaam hergebruik van materialen voor zowel hun klanten als hun organisatie. In dat kader zochten zij een oplossing voor hun grote berg papierafval. Zo stelt CEO John Eyers: “Wij zijn als architectenbureau altijd bezig met papier. We gebruiken heel wat papier waar dikwijls achteraf niet veel meer mee gebeurt en dat dan verdwijnt.”

Inclusief antwoord op afvalvraagstuk

Jaspers-Eyers zocht contact met RePaper, een project door Inclusive Society. Dat is één van de acht expertisecentra van UCLL Research en Expertise, de onderzoekscommunity van Hogeschool UCLL. RePaper zoekt op een inclusieve manier duurzame oplossingen voor papierafval. Wim Wiertz, projectcoördinator: “Met RePaper denken we met bedrijven na over hoe zij aan de slag kunnen met hun oud papier. Samen met onze klanten gaan we op zoek naar welk product voor hen een meerwaarde biedt. Eens we een product ontwikkeld hebben, zoeken we naar de best geschikte partners in de sociale economie om dat te vervaardigen.”

Uit analyse bleek dat de papieren plannen die Jaspers-Eyers normaal gezien tot de vuilnisbak veroordeelt, een uitstekende basis waren voor notitieblokken. Om die te maken, werden drie Vlaams-Brabantse organisaties aangesproken. Buurtcentrum Casablanca, Zorgaanbieder Ons Tehuis en Zorggroep Sint-Kamillus bundelden hun krachten en maakten van het oud papier tesamen 400 blocnotes.

Met RePaper denken we met bedrijven na over hoe zij aan de slag kunnen met hun oud papier. Samen met onze klanten gaan we op zoek naar welk product voor hen een meerwaarde biedt. Eens we een product ontwikkeld hebben, zoeken we naar de best geschikte partners in de sociale economie om dat te vervaardigen.
Wim Wiertz
RePaper-projectcoördinator & onderzoeker bij expertisecentrum Inclusive Society
Kansen vergroten

Naast het feit dat de organisaties een centje verdienden, bleek het maakproces voor alle drie vooral ook een erg zinvolle onderneming. Zo stelt Kim Tintel, coördinator van het Therapeutisch Activiteitencentrum bij Zorggroep Sint-Kamillus, voorziening voor geestelijke gezondheidszorg: “We vonden het heel fijn om het afval een nieuw leven te kunnen geven. We zijn ook heel blij dat we met dit project een brug kunnen bouwen naar de buitenwereld, om zo de patiënten in hun kracht te kunnen zetten en arbeidsvaardigheden aan te leren in functie van hun herstel.”

Duurzaam hergebruik

Sara Brouckaert, pr-verantwoordelijke van Jaspers-Eyers besluit: “RePaper is voor ons een waardevol project gebleken, dat we aan elk bedrijf aanraden. Je treft er sociale én ecologische doelen mee. We gaven ons eigen papier én kregen een product terug dat we elke dag kunnen gebruiken. Dat is ook naar de werknemers toe een fijn extraatje. We ontwerpen voor onze klanten gebouwen die duurzaam en ecologisch verantwoord zijn. Dan is het natuurlijk belangrijk dat wij ook als architectenbureau waarmaken wat we verkondigen.”

RePaper

Wil je ook een duurzame en inclusieve oplossing
voor het papierafval van je bedrijf?

Bekijk hier zelf hoe architectenbureau Jaspers-Eyers terugblikt op de samenwerking met Hogeschool UCLL. 

Over expertisecentrum Inclusive Society 

Expertisecentrum Inclusive Society helpt sociaal kwetsbare groepen om hun plek te vinden in onze continu veranderende maatschappij. Onze onderzoekers zijn experten in inclusie, diversiteit en participatie in een superdiverse samenleving. We werken vanuit concrete noden en laten onze resultaten doorstromen naar burgers, scholen, organisaties en bedrijven met specifieke aandacht voor situaties van kwetsbaarheid en sociale uitsluiting. Dat doen we via dienstverlening en een actueel navormingsaanbod.