Tijdens het PWO-project OverSeo ontwikkelde UCLL – expertisecentrum Inclusive Society -  via actieonderzoek een praktisch handelingskader voor begeleiders van jongeren met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel met betrekking tot online risico’s.

We vertrokken van de invloed van (het niveau van) emotionele ontwikkeling van de jongere op risicovol onlinegedrag met als doel het risicovol sociaal mediagebruik preventief te vermijden of curatief te begeleiden. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen, maakten we gebruik van consultteams. We testen en evalueerden deze methodiek. In het kader van dit project brachten we ook de noden van begeleiders in verband met het omgaan met online risico’s in kaart.

Indien je beroep wil doen op onze expertise of wil participeren in toekomstige onderzoeken kan u ons steeds contacteren via nathalie.drooghmans@ucll.be of pieter.frederix@ucll.be.

Lees het artikel

VVO tijdschrift 2020nr4.pdf

Download de methodiekfiche

Methodiekfiche.pdf

Lees het evaluatierapport van de consultteams

Evaluatierapport.pdf

Download het handelingskader

Handelingskader.pdf