We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk was het zover: de opstart van ons KA101 Erasmus+-project ‘Innovatieve eerste graad secundair onderwijs’ met scholengemeenschap WICO vzw als coördinator en in samenwerking met ons expertisecentrum Education & Development. Zo nam een enthousiaste groep van 10 leerkrachten en directies deel aan een internationale staff mobiliteit in Slovenië.

Deze mobiliteit ging van start met een schoolbezoek (job shadowing) met als doel om gedurende twee dagen de Sloveense schoolpraktijk van binnenuit te ervaren, van gedachten te wisselen met de Sloveense onderwijscollega’s en samen op zoek te gaan naar kansen voor hun eigen school- en klaspraktijk. Bovendien was er ook ruimte voor informele uitwisselingsmomenten waarin de Sloveense cultuur volop ontdekt kon worden.

Ljubljana

Vervolgens werd de groep binnen het thema ‘Leadership for Learning’ ondergedompeld tijdens de driedaagse internationale conferentie in Ljubljana georganiseerd door de KA2 Erasmus+-projectgroep waar Tanja Ceux vanuit Education & Development deel van uitmaakt. Hierin werd het ontwikkeld raamkader voor Leadership for Learning als leiderschapsconcept voorgesteld, deelnemers meegenomen in de vertaalslag van de theorie naar de praktijk, tools voorgesteld als hulpmiddel voor de vertaalslag en goede praktijken uitgewisseld tussen Sloveense, Estse, Italiaanse, Tsjechische en Vlaamse collega’s.

Nu de start gemaakt is, kijken we alweer uit naar onze volgende mobiliteit: een tweedaagse op 9 en 10 november in De Rooi Pannen te Tilburg.

Het wegtrekken van de dagdagelijkse realiteit van een school, samen mogelijkheden verkennen en aftoetsen aan internationale onderwijspraktijken, internationale contacten leggen en uitgedaagd worden om binnen een inhoudelijk thema de eigen school- en klaspraktijk onder de loep te nemen is een duidelijke meerwaarde van een internationale mobiliteit. Bovendien was het een voorrecht om de dynamiek onder de 10 deelnemers te mogen meemaken wat ook na hun terugkeer tot krachtige uitwisselingsmomenten zal leiden.
Tanja Ceux
Expertisecentrum Education & Development
Logo's Ljubljana