Inzetten op zorgtechnologie

Zorg- en welzijnssectoren staan voor enorme uitdagingen, zoals de stijgende vraag naar zorg door vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Innovatie en technologie kunnen daar mee antwoorden op bieden. Vlaams minister van Werk en Innovatie Jo Brouns lanceert daarom de nieuwe proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in zorg- en welzijnsectoren’ die innovatieve technologieën, zoals virtual en augmented reality, digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen moet stimuleren in de zorg én de werkbaarheid van zorgjobs verhoogt.

Via deze proeftuin, die gesteund wordt via VLAIO, mikt minister Brouns op onmiddellijke impact. De projectpartners (Flanders Make, imec, Thomas More, PXL en UCLL) engageren zich niet enkel tot het bouwen van technologie-demonstratoren en het delen van inzichten via allerhande communicatieacties. Daarnaast zetten ze minstens vijf pilootprojecten op in diverse Vlaamse zorgvoorzieningen. De focus ligt daarbij op de geregionaliseerde zorg- en welzijnssector, meer bepaald kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Nauwe interactie met zorgvoorzieningen

In een eerste fase worden via bevragingen de noden en behoeften van zorgvoorzieningen op vlak van werkbaar werk in kaart gebracht. Deze vormen de input voor de ontwikkeling van relevante technologie-demonstratoren. Positief geëvalueerde technologieën (of succesvolle “proof-of-concepts” uit het werkveld) worden opgenomen in één van de pilootprojecten. De selectie van zorgvoorzieningen die willen deelnemen aan een pilootproject gebeurt via een doorlopende oproep vanuit de projectuitvoerders.

Veel aandacht gaat daarnaast ook naar het verspreiden van de kennis en inzichten uit het project. Alle uitgevoerde pilootprojecten krijgen een gedetailleerd draaiboek dat andere zorgvoorzieningen moet helpen bij het inzetten van technologieën voor werkbaar werk. Zo blijft de impact van de proeftuin ook de na de gefinancierde periode gegarandeerd. De proeftuin ging van start op 1 januari 2024 en zal lopen tot eind 2026. Minister Brouns maak voor dit project 3,16 miljoen euro vrij.

VR Loopband

Lancering van de proeftuin

In woonzorgcentrum De Wingerd lanceerden we samen met enkele partner-organisaties én in bijzijn van Minister Jo Brouns het project Proeftuin 'Werkbaar werk in zorg en welzijn'; zodat innovaties in de toekomst helpen om de job van zorgverleners meer werkbaar te maken én te houden.


Onze UCLL-onderzoekers stelden de VR-loopbandapplicatie voor, waarmee o.a. kinesisten ondersteuning en tijd kunnen winnen bij revalidaties.

groepsfoto partners

Samenwerken rond zorg en technologie? Graag!

Ben je benieuwd naar de VR-loopbandapplicatie of onze andere technologische innovaties voor de zorg?

Neem dan zeker eens contact op met Patrick De Mazière of Anabel Wanzeele. Zij vertellen je graag hoe we samen aan de slag kunnen gaan rond zorgtechnologie.